Coevorden krijgt zeven extra windmolens

Coevorden - De gemeente Coevorden kan de opgave van de provincie Drenthe voor minimaal 40 MegaWatt aan windenergie realiseren.

Dat maakte wethouder Jeroen Huizing  zojuist bekend in aanwezigheid van de ontwikkelaars K-Wind, Raedthuys en WindUnie en Rob Rietveld van de Nederlandse Vereniging van Omwonenden Windenergie.

De bewoners van de twee zoekgebieden Weijerswold en Europark e.o. en de ontwikkelaars die de windturbines willen bouwen, hebben in het afgelopen jaar intensief overleg gevoerd. De uitkomst daarvan is het voorstel om in Weijerswold vier windturbines te bouwen en op Europark e.o. drie. In de raadzaal werd gisteravond een bijeenkomst gehouden door beide platforms uit Weijerswold en Europark e.o.De raad buigt zich over het collegevoorstel en spreekt er op dinsdag 8 maart over, waarna op 22 maart een besluit wordt genomen. Ook het participatieproces met omwonenden -dat overigens geen rechtsgeldigheid heeft- wordt aan de raad voorgelegd.

Fors minder

Het aantal van zeven is fors minder dan de aanvankelijke plannen van de ontwikkelaars, die acht turbines in Weijerswold en zes op Europark e.o. hadden willen realiseren. De zeven nieuwe turbines van 3 MW leveren samen met de bestaande windturbines in Coevorden (20,5 MW) de gevraagde 40 MW aan windenergie op. Het college stelt aan de raad voor om daarna geen nieuwe windturbines meer toe te staan in Coevorden.

De provincie heeft als voorwaarden gesteld dat windturbines een minimaal vermogen van 3 MW moeten hebben en in clusters gebouwd moeten worden. Coevorden koos daarom gekozen voor aansluiting bij de bestaande (Duitse) turbines in Weijerswold -en bleek Padhuis niet mogelijk- en Europark e.o.

De gemeente exploiteert zelf geen windturbines maar laat dit over aan marktpartijen; deze bedrijven moeten hun plannen in nauw overleg met de omwonenden in beide zoekgebieden realiseren. Bewoners moeten zeggenschap hebben over de locaties van de turbines en de afspraken over de beperking van de overlast en de vergoedingen.

Planologische procedure

Na dit proces start de gemeente de planologische procedure die nodig is om windturbines mogelijk te maken. Realisatie kan mogelijk gemaakt worden door een nieuw bestemmingsplan of door een uitgebreide omgevingsvergunning met afwijking, met de bijbehorende bezwaarprocedures. Dit betekent dat de turbines op z’n vroegst in 2017 gebouwd kunnen worden.

'Het is bepaald geen gemakkelijke opgave geweest voor zowel de bewoners als de initiatiefnemers', aldus wethouder Jeroen Huizing. 'Ik heb veel respect voor de inzet van de bewoners; zij willen het liefst geen windturbines in hun omgeving maar zijn toch in gesprek gegaan om tot een variant te komen die het ‘minst slecht’ voor hen uitpakt. De initiatiefnemers hebben flink wat water bij de wijn moeten doen; het aantal turbines is fors verminderd en ze zijn de bewoners behoorlijk tegemoet gekomen in de afspraken over vergoedingen en het beperken van de overlast. Ze bieden vooraf een planschadevergoeding. Daarnaast is een stilstandregeling bij hinder bij slagschaduw afgesproken.'