Zuidelijke rondweg Coevorden komt deels op terrein Wildkamp

Coevorden - Als Coevorden een zuidelijke rondweg krijgt, dan komt die, als het aan het college van b en w ligt, deels te liggen op het terrein van Wildkamp. Het bedrijf heeft inmiddels besloten daar aan mee te werken.

De zuidelijke ontsluitingsweg is ook de basis voor een mogelijke ‘zuidelijke rondweg’ die bedrijventerrein Leeuwerikenveld II, maar ook het Europark kan ontsluiten richting de N34.

Aansluiting op N34

De wens om Leeuwerikenveld II direct aan te sluiten op de N34 bestaat al langer. Nu er zicht is op de aanpak van de N34 ter hoogte van het Klooster, wil de gemeente met werkzaamheden voor een ontsluitingsweg hier zoveel mogelijk op aansluiten.

Verkeer dat nu via de Monierweg en de Krimweg de stad verlaat, kan met een zuidelijke ontsluitingsweg rechtstreeks vanaf het bedrijventerrein richting de N34. De Jarola groep en de Bakker Groep hebben aangegeven mee te willen werken aan de zuidelijke ontsluitingsweg.

Verkeer neemt komende jaren toe

In de toekomst verwacht de gemeente een toename van het verkeer van en naar de bedrijventerreinen in Coevorden, zeker door verdere uitbreiding van het Europark. De voorkeursvariant voor de zuidelijke ontsluitingsweg biedt in de toekomst ook de mogelijkheid om het Europark hierop aan te sluiten, door middel van een ‘zuidelijke rondweg’.

Daarnaast wil de provincie in de komende jaren een deel van de N34, van Coevorden-noord richting de A37, verdubbelen. Deze maatregelen dragen bij aan de economische kansen in Coevorden en zorgen er tegelijkertijd voor dat ook bij groei van bedrijvigheid en verkeer de doorstroming goed blijft.

Ongelijkvloerse kruising

Vorig jaar april hebben wethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden en gedeputeerde Henk Brink van de provincie Drenthe afspraken gemaakt voor de aanleg van een ongelijkvloerse kruising met op- en afritten aan de N34 bij Klooster. De gemeente neemt vervolgens de aanleg van de zuidelijke rondweg tussen de N34 en De Hulteweg voor haar rekening.

Lees ook:
Overeenkomst N34 ondertekend