Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Coevorden had mooiste sporthal

Waar nu op sportpark De Pampert een grote parkeerplaats is, stond in het verleden de Jhr. Mr. Feithhal.

Met de opening van de Jhr. Mr. Feithhal op 28 januari 1960 door Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, drs. G.C. Stubenrouch kreeg Coevorden een van de mooiste en ruimste sporthal van Nederland.

Het Coevorder ‘Sportpaleis’ werd in die tijd door vele deskundigen in zijn soort de mooiste hal van Nederland en tevens een van de mooiste van Europa genoemd. In het fotoboekje over de Jhr. Mr. Feithhal wordt zelfs gesproken over de ‘parel aan de kroon van Coevorden’ als men het heeft over dit complex, waaraan de naam van Jhr. Mr. Feith werd gegeven en in welke naamgeving Coevordens vroegere burgemeester en tevens voorzitter van de Nederlandse Sportfederatie is geëerd.

De totstandkoming van de hal was te danken aan het doorzettingsvermogen van Jhr. Mr. Feith. De plannen voor de bouw van deze hal konden worden gerealiseerd omdat twee grote scholen, na het bekend worden voor de bouw van een gemeentelijke sporthal, afzagen van de bouw van eigen gymnastieklokalen. De bouw werd gefinancierd door de gemeente Coevorden en daarna in beheer overgedragen de NV Sportpark De Pampert. De bouwkosten van het hele complex inclusief centrale verwarming, losse inventaris, gymnastiektoestellen architectuur en toezicht bedroeg ongeveer 600.00 gulden.

De eerste beheerder van de sporthal was de bekende badmeester Heino Ensing. Tijdens de schooluren maakten in het begin de L.T.S., de meisjesvakschool, de R.K. Landbouwhuishoudschool en de openbare U.L.O. gebruik van het complex. Verenigingen die een jaarcontract afsloten betaalden voor een halve sporthal 2,50 en voor de hele hal 5 gulden per uur. De hal kon namelijk door een mechanische verplaatsbare wand in tweeën worden gesplitst.
Naast grote sportieve evenementen zoals het Vonk Volleybaltoernooi waar teams uit de eredivisie hun toernooi in de hal speelden en  grote internationale gymnastiek interlands werd de hal ook voor andere doeleinde gebruikt. Concerten door militaire orkesten, schoolconcerten en kerstzangdiensten werden er gegeven en tijdens het nationaal SOMNO concours in 1972 werd de hal omgebouwd tot concourszaal waar muziekverenigingen uit het hele land om de hoogste eer streden.

Het complex werd ontworpen door en onder directie gebouwd van het Architecten- en Ingenieursbureau G. en W. Wierenga uit Coevorden. De wandversiering in sierbeton op de gevel werd door mevrouw Janny Brugman-de Vries uit Almelo aangebracht.

In 1996 kwam het einde van de Jhr. Mr. Feithhal in zicht. De gemeente verstrekte aan ZIB Management een hypothecaire lening van ruim 7 miljoen gulden en er werd een krediet van ruim 1,1 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor de aanleg van parkeerplaatsen en toegangsweg, evenals het slopen van de opstallen van het zwembad en van de Feithhal.