Kiek nou 's!
Door Herman Woltersom

Aleida Kramer heeft nog steeds regiofunctie

Dankzij Aleida Kramer is er in Coevorden een ziekenhuis gekomen waarvan de hele regio gebruikmaakte. In de hoedanigheid van ziekenhuis wordt het gebouw niet meer gebruikt.

Als enig erfgenaam van zakenman Jan Hesterus Aleidanus Kramer en Jantien Brink -haar zussen en broers waren vroeg overleden- erfde Aleida een aanzienlijk bedrag. Aleida Gerridina Kramer overleed op 3 juni 1902 op 66-jarige leeftijd en had een dag voor haar overlijden ‘een laatste geheime uiterste wil’ getekend.

Aleida Kramerstichting

Bij haar overlijden was haar vermogen ruim 430 duizend gulden. In de laatste wil bepaalde Aleida Kramer wat er met haar vermogen moest gebeuren. Het grootste gedeelte, ruim 224 duizend gulden, ging naar een weldadige stichting ten behoeve van zieken, armen, behoeftigen en gebrekkigen waaraan zij dan ook de naam Aleida Kramerstichting gaf. Voorts moest deze stichting een ziekenhuis stichten voor de ziekenverpleging en wijkverpleging. Op 20 januari 1905 werd het ziekenhuis officieel geopend. De eerste specialist deed in 1929 zijn intrede, terwijl in 1937 de chirurgische afdeling werd geopend. De status van volwaardig ziekenhuis kreeg het pas in 1963 toen na een verbouwing tien specialisten in het ziekenhuis werkzaam waren. Op 2 december 1980 fuseerde het Aleida Kramer Ziekenhuis met het Röpcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg en ging verder onder de overkoepelende naam Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg. Er braken zorgelijke tijden aan voor het dagziekenhuis in Coevorden, het ziekenhuis dreigde gesloten te worden. Onder aanvoering van burgemeester Bert Spahr van der Hoek werd het tij gekeerd en kreeg Coevorden een dagziekenhuis.

Ministerie van WVC

Op 22 april 1992 werden de laatste patiënten verhuisd naar Hardenberg. In datzelfde jaar stelde het ministerie van WVC 16 miljoen gulden beschikbaar voor verbouwing en inrichting van het dagziekenhuis.
Tegenwoordig houden zo goed als alle specialisten van het Röpcke Zweers Ziekenhuis ook spreekuur in het Aleida Kramer Dagziekenhuis in Coevorden. Opnames vinden plaats in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis, echter voor poliklinische afspraken, diagnostiek en enkele kleine ingrepen kunnen de patiënten nog steeds in Coevorden terecht. Naast het Aleida Kramer Dagziekenhuis herbergt het voormalig ziekenhuis ook zorgcentrum Aleida Kramer.