Overdracht De Spinde een feit

Dalen - Wethouder Jan Zwiers droeg vanmiddag het complete gebouw De Spinde over aan Johan Scholten van bouwbedrijf W.R. Scholten uit Dalen. Morgen beginnen de werkzaamheden reeds.

Eerst wordt het toekomstige verenigingsgebouw -grenzend aan de Wettringerlaan- losgekoppeld van het overige deel van het gebouw. Volgens planning zal het verenigingsgebouw medio februari gebruiksklaar zijn voor de 22 verenigingen.

Dan volgen de werkzaamheden aan het resterende deel. Er komen in de eerste fase zeven appartementen op de plek links van de hoofdingang. De huidige De Spinde wordt gesloopt ten behoeve van in totaal 33 appartementen. De doelstelling is om die eind 2016 op te leveren. De appartementen zijn bestemd voor een brede doelgroep en hebben een oppervlakte van 100 tot 150 vierkante meter.

Het verenigingsgebouw behoudt de naam De Spinde. Het appartementencomplex krijgt de naam Caspershof, die reeds in november werd bekendgemaakt. De naam verwijst naar de familie Caspers, die vroeger op de deze locatie woonde.

Wethouder Jan Zwiers prees Dalen om de saamhorigheid in de samenleving. 'Die is veel sterker dan de gemeente ooit kan opbrengen. Bovendien heb ik waardering voor de lef van Johan om deze plannen te realiseren.' Johan Scholten sprak over een historische gebeurtenis voor Dalen. Hij vertelde, dat er veel belangstelling is voor de appartementen, die bestemd zijn voor alle leeftijdscategorieën. Hij bedankte tot slot Ondernemersvereniging Dalen, Dorpsbelangen Dalen, architect Willy Heijnen en de Dalerbrinkgroep.

Jos Wortelboer is voorzitter van Stichting De Spinde. 'We hebben wel eens gehoord 'Eerst zien dan geloven'. Morgen is het dan echt zichtbaar als de werkzaamheden beginnen.' Hij toonde zich blij met de bijdrage van de gemeente, de provincie, Ons Dalen en de toezegging van de Rabobank.

De complete voorgeschiedenis staat in het dossier 'De Spinde Dalen'.

: