Mo(nu)mentje 341: Eenvoudige woning in interbellumstijl

`Meneer' Hovenkamp was onderwijzer aan de Koningin Wilhelminaschool in Coevorden. Een ouderwetse schoolmeester, die zijn vak verstond. Op oudere leeftijd zag hij er met zijn forse gestalte, zijn grijze baard en grote brillenglazen indrukwekkend uit.

Hoewel hij natuurlijk gezag uitstraalde, viel er met het klimmen der jaren op het handhaven van de orde in zijn klas wel wat aan te merken. Vandaar dat meneer Hovenkamp, toen hij in 1932 vijfenzestig jaar werd, met zijn vrouw besloot in het rustige Dalen van zijn welverdiend pensioen te gaan genieten.

Hoog puntig dak

Geert Hovenkamp liet daarom in genoemd jaar in de Bente door timmerman-aannemer Meijerink een eenvoudige woning in de voor die tijd typische interbellumstijl bouwen. Een hoog puntig dak met in de voorgevel een smal raam bovenin en een ruim uitgebouwde erker met naast de voordeur ook twee smalle ramen. Alles in strakke rechthoekige vormen, ook de kleine ramen in de zijgevel en de hoog oprijzende schoorsteen. Het echtpaar Hovenkamp baarde tijdens wandelingen door het dorp, gezien het grote verschil in lengte, nogal wat opzien. Ook bijzonder was, dat Hovenkamp zijn radiotoestel zelf had gebouwd en dat hij altijd in geleerde boeken zat te lezen. Bovendien noemde mevrouw, overigens zelf afkomstig uit Dalen, haar man nooit Geert, maar altijd met een zeker respect `Hovenkamp'.

Het echtpaar vertrok in 1950 naar Delden en verkocht het huis aan oud-molenaar Jans Hidding en zijn vrouw Luttina Arends. Zes jaar later werden Olf Boesjes, landbouwer aan de Oude Coevorderweg en zijn vrouw Geesje Kiers eigenaars én bewoners, samen met vader Johannes Boesjes. Olf bleef dagelijks met zoon en opvolger Hans en schoondochter Annie aan het werk op de boerderij en Geesje was dus heel vaak alleen. Ze klaagde soms haar nood `over de heg' aan buurvrouw Grada Even, die het huis heel geschikt vond voor haar zoon Gerhard, die in Coevorden woonde. Gerhard was een van de eerste medewerkers van de gereedschappenfabriek Rami, gesticht door zijn `oorlogsvriend' De Muinck Keizer van villa `De Vondel'. Hij zou er veertig jaar werkzaam blijven.

Toen Olf Boesjes in 1969 een bungalow naast de boerderij bouwde en tegen Gerhard zei, dat hij het huis van de hand wilde doen, reageerde deze onmiddellijk met: `En hier heb je de koper!' Zo verhuisden in dat jaar Gerhard en Lenie Even met hun drie zoons naar het huis in De Bente. De kinderen gingen hier naar school en hadden het in en om het huis geweldig naar hun zin. Gerhard en Lenie verbouwden de woning inwendig tot een geriefelijk geheel en besloten in 1972 een dubbele garage ernaast te bouwen. Dit met het oog op zoon Gert, die binnenkort ook een auto nodig zou hebben. Vriend Jan Meijerink maakte de tekening, Gerhard verrichtte alle werkzaamheden en Lenie hielp met de balken.

Lenie en Gerhard wonen hier nu 46 jaar. De kinderen zijn al lang het huis uit en Lenie vindt het nog steeds `zo'n gemakkelijk huis om te werken en te wonen'. Ze besluiten met: `We hebben hier altijd met plezier gewoond en we gaan niet meer weg!' Sta er eens een moment bij stil.

Huib D. Minderhoud

Literatuur: Lucresa Kern - De Bente