Spoor bij Coevorden krijgt verstevigde oevers

Coevorden - ProRail start binnenkort met werkzaamheden aan het spoor tussen de Bellweg en Coevorderkanaal 11 in Coevorden. Vanuit het spoor ten zuiden van Coevorden wordt er een directe verbinding gemaakt naar de Euroterminal.

Hierdoor hoeven goederen treinen niet meer bij het station te rangeren. De aanleg van dit spoor vindt plaats tussen april en juni 2016.

Ter voorbereiding op de aanleg van een wachtspoor tussen het Afwateringskanaal en het Coevorderkanaal wordt de bestaande houten beschoeiing in het Afwateringskanaal vervangen door stalen damwanden. Ter bescherming van de oever wordt steenbestorting aangebracht. Buurtbewoners hebben hierover een informatiebrief van ProRail ontvangen.

Heistelling vanaf het water

In oktober en november brengt ProRail damwanden aan met behulp van een heistelling vanaf het water. Hierdoor kunnen de werkzaamheden overdag, van 07.00 tot 16.00 uur uitgevoerd worden. In december en januari 2016 (ook overdag van 07.00 tot 16.00 uur) voert ProRail graafwerkzaamheden uit en wordt de oever voorzien van steenbestorting.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ProRail, telefonisch: (0800) 7767245 (gratis) of via de website www.prorail.nl/contact. Dat kan doordeweeks tussen 8.00 uur en 18.30 uur en bij noodgevallen of ernstige overlast natuurlijk ook buiten kantoortijden.

RSP-gelden

De financiering voor de aanleg van de spoorboog -bestaande uit een wachtspoor, een spoorbrug en een spoorverbinding- en de aanpak van het stationsgebied valt onder de RSP-gelden vanwege het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. Het totaalbedrag was 36 miljoen, waarvan de gemeente zelf 7,55 miljoen moest bijdragen. Dat bedrag is reeds sinds 2009 gereserveerd.

Na realisering van de spoorboog wordt het stationsgebied heringericht en wordt een verbinding gemaakt tussen het centrum en De Holwert.