Informatiebord aardkundig monument Mekelermeer onthuld

Gees / Nieuw-Balinge - Bij het Mekelermeer in Boswachterij Gees is vanochtend een informatiebord bij het Mekelermeer onthuld. Dit zesde aardkundig monument is één van de grootste pingoruïnes in het Drentse landschap.

Een pingoruïne is een restant van een ijsheuvel uit de laatste ijstijd. Nick Stevens en Emma Brookman (basisschool De Klimop in Gees), Tristan Sallomons en Sydney Booij (Mr. Sieberingschool uit Nieuw-Balinge), wethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden en mevrouw Ans van Wijk, gebiedsmanager van Staatsbosbeheer, onthulden het bord.

Tevoren was er een bijeenkomst in De Zwerfkei in Gees. Onder de aanwezigen waren diverse vertegenwoordigers van historische verenigingen in de gemeente Coevorden. Na de opening door gedeputeerde Tjisse Stelpstra hielden Wim Hoek van Universiteit Utrecht, Hans Dekker van de provincie Drenthe en Anja Verbers van Landschapsbeheer Drenthe lezing over respectievelijk het onderzoek Mekelermeer, flora en fauna en het 'Pingo-Programma Drenthe'. De bijeenkomst werd afgesloten met de ondertekening van de intentieverklaring van het Pingo-Programma. De provincie Drenthe heeft de hoogste dichtheid aan pingoruïnes in de wereld. Met dit programma wil de provincie met allerlei partijen en betrokken bewoners de komende jaren ‘het geheim van de pingos’ ontrafelen en toegankelijk maken.

Voor de onthulling maakten de leerlingen van beide basisscholen een educatieve tocht met opdrachten rond het meer onder leiding van boswachters en medewerkers van IVN Drenthe. Na de onthulling gingen de aanwezigen lunchen bij het meer. Door het fraaie weer was dat heel aangenaam. IJssalon Talenti uit Gees was present om de kinderen van een ijsje te voorzien.

Meer informatie over het aardkundig monument staat op www.provincie.drenthe.nl/aardkundigewaarden