'Uitdaging om een doorstart te maken'

Coevorden - Klaas Lamberink is sinds kort de nieuwe voorzitter van het bestuur van Centrummanagement Coevorden en gaat de koers uitzetten om de toekomst vol vertrouwen tegemoet te zien.

Eerder dit jaar stapte het dagelijks bestuur van het Centrummanagement op na een conflict met de wethouder. Daarna is veel gebeurd en veranderd. Inmiddels werd Rob van Son al bijna een jaar geleden benoemd tot centrummanager. Lamberink is voorzitter van het bestuur, dat de lijnen uitzet. Van Son is de praktische uitvoerder van het beleid. 'Ik moet de verbinder zijn', aldus Lamberink, 'Rob is degene die het praktische proces kan begeleiden.' Vanuit het centrummanagement is de wens geuit een onafhankelijk voorzitter te benoemen. Daarbij kwam Lamberink in beeld. Hij komt oorspronkelijk uit De Krim en en woont inmiddels zestien jaar in Coevorden. `Ik ben interim-manager in de zorg en zit daardoor door het hele land. Ik vind het leuk om iets in en met mijn woonplaats Coevorden te doen, mijn roots liggen bovendien in dit gebied. Naast voorzitter van het bestuur van het centrummanagement ben ik toezichthouder van de VPCBO waar tien scholen in de gemeente Coevorden participeren en teammanager bij FC Emmen D2.

Uitdaging

'Ik heb natuurlijk gehoord wat er allemaal is gebeurd. Dat houdt me echter niet tegen, integendeel. Het is een uitdaging om een doorstart te maken en als interim-manager heb ik veel ervaring om met dit soort situaties om te gaan. Het belangrijkste is dat we alle partijen aan tafel krijgen en ons weer richten op de meerwaarde van het centrum voor heel Coevorden. Ik ga met alle partijen om tafel, waarbij iedere partij zich goed vertegenwoordigd moet voelen.' Naast de voorzitter, penningmeester en secretaris omvat het centrummanagement vertegenwoordigers vanuit Toeristisch-Recreatief Coevorden (ToReCo), de Coevorder Handelsvereniging, de VOC (waarin organisaties van evenementen zijn vertegenwoordigd), winkelcentrum Gansehof, de horeca en de culturele sector. Op dit moment zijn de plaatsen voor de horeca en de VOC vacant.

Verbinding

'Het centrummanagement moet een meerwaarde hebben voor het centrum. Het moet een verbinding tussen partijen zijn en iedereen mag daarin een hoofdrol spelen. Het centrummanagement moet bovendien faciliterend zijn voor de activiteiten in het centrum.' Klaas vindt het goed om anders naar situaties te gaan kijken. 'De creativiteit moet bij iedereen naar boven komen. Dat is nodig voor de verbinding in het centrum.' Inmiddels sprak Lamberink met burgemeester Bert Bouwmeester en wethouder Jan Zwiers. 'Zij staan positief tegenover het centrummanagement en dat is een goede voedingsbodem voor samenwerking.' Hij is te spreken over de inrichting van de stad en noemt daarbij met name het Kasteel, de Markt met de terrassen en Stad als Museum. 'Natuurlijk is leegstand een aandachtspunt.'

Tot slot stelt Lamberink: 'We moeten naar elkaar luisteren en de verbinding tot stand brengen. Alleen dan kunnen we het centrum op de kaart zetten. De stad heeft alles in zich om een uitstekende centrumfunctie voor inwoners en omgeving te vervullen.'