Extra fuiken moeten vernielzucht muskusratten voorkomen

Coevorden / regio - De trekperiode van de muskusratten is begonnen. Een seizoen dat door de rattenbestrijders van waterschap Vechtstromen wordt aangegrepen om extra fuiken te plaatsen.

'Vorig jaar hebben we ruim 3.100 muskusratten gevangen in ons werkgebied (grote delen van Overijssel, Gelderland en Drenthe: 225.000 hectare). Dit jaar gaan we daar, naar verwachting, zelfs overheen. Dat moet ook wel, willen we de vernielzucht van deze dieren binnen de perken houden', aldus Jan-Willem Hekman, senior rattenbestrijder bij waterschap Vechtstromen.

'Wist u dat een volwassen muskusrat met gemak zo’n twaalf kruiwagens vol zand verplaatst per jaar? Met z’n collega, de beverrat, richt dit knaagdier veel schade aan langs de waterkant en in de directe omgeving. Dit leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties. Oevers en waterwerken verzakken, maar ook de zijkant van wegen en fietspaden storten in.'

Bestrijding wettelijk geregeld

De vernielzucht van deze dieren, en de haast ongeremde voortplantingsdrift, hebben gemaakt dat bestrijding van muskusratten en beverratten in Nederland zelfs bij wet geregeld is. Gemiddeld krijgt de muskusrat vijftien jongen per jaar en na zes maanden is ook deze generatie ratten al weer geslachtsrijp. In opdracht van waterschap Vechtstromen gaan de rattenbestrijders, zo’n vijftien man sterk, dagelijks op pad om de ratten op te sporen en ze te vangen. Een vak apart dat veel ervaring en vaktechnische kennis vereist. 'We plaatsen de klemmen en fuiken op een zo efficiënt mogelijke manier, zodat we ook onnodig dierenleed voorkomen.'

Herkenning muskus- en beverrat

Bij daglicht ziet u ratten vrijwel nooit. Ze opereren vooral ’s nachts als het donker is. Komt u toch eens zo’n knaagdier tegen, dan is de muskusrat eenvoudig te herkennen. Hij heeft een lengte van 25 tot 40 cm en een stevige staart die aan de zijkant afgeplat is. De muskusrat kan tot zo’n twee kilo wegen. Dat is vier keer meer dan de minder schadelijke bruine en zwarte rat. De tenen van de achterpoten zijn bij de muskusrat voorzien van zwemvliezen. Ook de beverrat heeft zwemvliezen, maar deze graver is nog een stuk groter en kan zelfs tien kilo wegen met een lengte tot een meter (van kop tot staart gemeten). Door ander beleid in Duitsland komt de beverrat vrijwel alleen voor in de grensstreek met onze oosterburen.

Aangifte doen

Omdat muskus- en beverratten veel schade veroorzaken, is het wettelijk verplicht om aangifte te doen bij het waterschap als u deze dieren signaleert. Wie een muskusrat of een beverrat ziet, bel dan waterschap Vechtstromen via 088 220 3333. Bezoek de website van Vechtstromen.nl voor meer informatie over de muskus- en beverratbestrijding.

Lees ook:
Minder muskusratten
2.549 muskusratten gevangen
Bestrijding muskusratten werpt vruchten af
Even tijd voor een `broodje beverrat`