Klaas Lamberink voorzitter bestuur Centrummanagement

Coevorden - Klaas Lamberink uit Coevorden is benoemd tot voorzitter van het bestuur van Centrummanagement Coevorden. In februari stapte het dagelijks bestuur van Centrummanagement Coevorden.

Dat zou zijn na ‘een conflict in de communicatieve sfeer’ tijdens een overleg tussen bestuur en gemeente. De Coevorder Handelsvereniging (CHV) wees met de beschuldigende vinger naar wethouder Jan Zwiers en zei toen ‘Ons bekruipt het gevoel dat er uitspraken zijn gedaan die niet door de beugel konden.’ Zwiers echter kon redenen aanvoeren waarom het bestuur was opgestapt. Arjan Pieters uit Wachtum nam de honneurs waar in het bestuur. Vervolgens werd gesproken en zo zaten CHV en gemeente weer op één lijn. De CHV zegde in een later stadium het vertrouwen in het Centrummanagement op. Inmiddels is dus een onafhankelijk voorzitter gevonden in de persoon van Lamberink. De centrummanager voor de uitvoerende taken is Rob van Son, die reeds in november werd benoemd.

Anderzijds zijn de perikelen nog niet geheel achter de rug, omdat nu penningmeester Carlo Lanza te kennen heeft gegeven op te stappen. Hij kon naar eigen zeggen zijn taken niet naar behoren uitvoeren, omdat geweigerd zou zijn benodigde stukken aan hem over te dragen. Pieters duidt erop dat vertrouwen de basis is voor de toekomst.