'Geef elkaar de ruimte op de singels'

Coevorden - De Van Heutszsingel, Van der Lelysingel en de Van der Thijnensingel in Coevorden hebben een nieuwe inrichting gekregen. Inwoners, aanwonenden en bezoekers zijn tevreden over de nieuwe uitstraling, maar de gemeente hoort ook kritiek.

Die spitst zich toe op het 30 km/uur gebied ter hoogte van de Gansehof en de Paul Krugerschool.

Het gebied tussen de Gansehof en de school is ingericht als een zogenaamde 'gedeelde ruimte': een plek waar het prettig is te verblijven en de auto minder dominant aanwezig is. Daarom ontbreekt er belijning, bebording en een duidelijke aanduiding van rijbanen, fietsstroken en voetpaden. 'De gedachte is dat alle weggebruikers even belangrijk zijn en dat de samenleving geen borden en markeringen nodig heeft die ons precies vertellen hoe we ons moeten gedragen. Geef elkaar de ruimte op de singels! Dat kunnen we als samenleving, zeker op deze kleine schaal, prima zelf', legt wethouder Jeroen Huizing uit. Desondanks zijn er weggebruikers die zich onveilig of onzeker voelen in deze nieuwe verkeerssituatie. Huizing: 'Verkeersonveilig en chaotische toestanden, hoor ik wel eens.'

Minder ongevallen, minder ernstig

Hoewel steeds meer gebieden in steden en dorpen in Nederland volgens het principe van gedeelde ruimte worden ingericht, is het nieuw in Coevorden. 'Het is wennen, zo'n gedeelde ruimte waar niet alles geregeld wordt met borden of afgebakende voet-, fiets- en rijbanen', beaamt Huizing. 'Maar juist door het ontbreken hiervan gaan weggebruikers beter op elkaar letten, uitkijken en oogcontact maken. Dat maakt dat automobilisten hun verantwoordelijkheid nemen en hun snelheid aanpassen. De ervaring met dit soort verkeerregelluwe gebieden is dat het aantal verkeersongevallen juist daalt en als er zich dan toch een verkeersongeval voordoet, de afloop vanwege de lagere snelheid minder ernstig is.'

Zebrapad

'Wij hebben er wel voor gekozen een aantal obstakels zoals bloembakken en fietsenrekken te plaatsen en ook om een zebrapad aan te leggen', aldus Huizing. 'We kregen signalen dat met name de schoolkinderen zich onveilig voelden bij het oversteken. Vandaar dat we een zebrapad hebben aangelegd bij de school. En er komt een zogenaamde Julie-accentpaal om ook onbekenden erop te attenderen dat er een school in het gebied staat.'

Voorrang voor verkeer van rechts

Maar gelden er dan helemaal geen verkeersregels? 'Absoluut wel', zegt Huizing. 'Er is in Nederland één basisregel in het verkeer en dat is dat een bestuurder van rechts voorrang heeft. Die geldt ook hier. Maar waarom zou je als automobilist niet af en toe een fietser of voetganger voor laten gaan? Met een beetje begrip en respect voor elkaar wordt het de mooie plek die we er met elkaar van willen maken!'

(bron: gemeente Coevorden)