Accommodaties op de schop; afstoting De Spinde

Coevorden - De sport- en maatschappelijke accommodaties gaan fors op de schop. De bezuinigingsopdracht voor maatschappelijke accommodaties is 535.000 euro per jaar vanaf 2014, terwijl de bezuinigingen voor de sportaccommodaties in 2012, 2013, 2014 en vanaf 2015 jaarlijks respectievelijk 131.000, 202.400, 207.809 en 203.559 euro.

Er wordt onderzoek gedaan naar de aanleg van kunstgrasveld op ‘t Grootveld in Dalen en ‘t Alterbarg in Zweeloo, omdat dat goedkoper in onderhoud is. Ook Raptim wil de mogelijkheden daartoe onderzoeken. Bekend is reeds, dat de exploitatiebijdrage van 45.000 euro voor het zwembad in Zweeloo wordt stopgezet. Maatregelen zijn verder, dat verenigingen sportvelden, die zij niet absoluut nodig hebben, afstoten. Dat levert een bedrag van bijna 90.000 euro op. De Spinde: Gebouw De Spinde in Dalen wordt momenteel voor een deel gebruikt voor huisvesting van zo’n zestig medewerkers van de gemeente. dit jaar wordt besloten wanneer en waarnaar toe zij zullen verhuizen. Het pand wordt dan afgestoten door de gemeente. Het kan in de verhuur of de verkoop. De bibliotheek zoekt naar een andere locatie, maar blijft gevestigd in Dalen. Oosterhesselen: Het college van b en w heeft ingestemd met de verbouwing van de gemeentewerf in Oosterhesselen tot een multifunctionele accommodatie voor in ieder geval muziekvereniging Excelsior, toneelvereniging Jan Naarding en historische vereniging De Klenckerheugte. De gemeenteraad wordt gevraagd een krediet van 709.000 euro beschikbaar te stellen. Schoonoord: Verbouwingsplannan van Dorpshuis Schoonoord worden voorbereid. Dat betekent een verhoging van de exploitatiekosten van maximaal 55.000 euro per jaar. 'Geen rol' In de notitie ‘Inzet en spreiding maatschappelijke accommodaties’ staat hoe de gemeente in de toekomst omgaat met dorpshuizen/multifunctionele accommodaties, cultuurvoorzieningen en speellocaties. Er wordt met name aandacht besteed aan dorpshuizen, wijkgebouwen, MFA’s, bibliotheken, cultuurvoorzieningen en speellocaties. Voor buitensport, onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk worden afzonderlijke notities opgesteld. De gemeente blijft een aantal dorpshuizen en multifunctionele accommodaties ondersteunen. Dat zijn de accommodaties in de wijken Binnenvree, Poppenhare, Tuindorp en Lootuinen in Coevorden en in Schoonoord, Dalerpeel en Geesbrug. De andere wijken en dorpen worden in staat geacht om zelf in hun eigen behoeften te voorzien. Voor incidentele financiële ondersteuning is 52.000 euro per jaar beschikbaar, dat is de helft van het huidige budget. In Dalen heeft Stichting Welzijn 2000 de huur van het pand Brinken 4a opgezegd en dat pand wordt afgestoten. Het voorstel van het college is om dit ook te doen met het pand Noordwijk 4. De jeugdsoos in het pand stopt in de huidige vorm. De kinderopvang wordt in staat geacht ‘op de markt’ in huisvesting te voorzien. Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Coevorden ontvangt subsidie van de gemeente, maar het college denkt echter dat de stichting voor het huidige huurbedrag ook op de markt terecht kan. In Aalden wordt gestreefd naar verzelfstandiging van het openluchttheater dat momenteel in bezit van de gemeente is. Het college heeft de conclusie getrokken dat buiten CQ Centrum voor de Kunsten, Theater Hofpoort en het Arsenaal de gemeente geen rol meer speelt bij huisvesting van culturele activiteiten. Zouden al deze maatregelen worden genomen, de gemeenteraad beslist uiteindelijk, dan levert dat dit jaar 103.600 euro bezuinigingen op, voor volgend jaar 122.200 euro en in de navolgende periode 141.800 euro per jaar. De notitie ‘Inzet en spreiding maatschappelijke accommodaties’ is in te zien via www.coevorden.nl/bekendmakingen en ligt ter inzage in het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis.