Bestrijding muskusratten werpt vruchten af

Meppel - De bestrijding van muskusratten in Noordoost-Nederland gaat voorspoedig. Het is de verwachting dat de populatie muskusratten in 2017-2018 redelijk onder controle is gebracht. Dat meldt het landbouwblad Nieuwe Oogst.

Muskusrattenbestrijding Noordoost-Nederland, waar de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, Vechtstromen, Reest en Wieden en Groot Salland deel van uitmaken, zit op 0,82 gevangen muskusrat per kilometer. Bij 0,15 tot 0,35 gevangen muskusrat zijn we redelijk tevreden, aldus een woordvoerder van de bestrijdingseenheid.

Naast de inzet van extra mankracht is een van de maatregelen het gezamenlijk speuren. Het waterschap voerde dat twee jaar geleden in. Door in ieder geval een keer in de week gezamenlijk op te trekken,  neemt het aantal vangsten toe.