'Biovergisters zijn onbetrouwbaar en gevaarlijk'

Coevorden - In hoeverre is er sprake van maatschappelijk draagvlak voor biovergisters? Het Kenniscentrum Energie van de Hanzehogeschool Groningen heeft naar aanleiding van deze vraag onderzoek gedaan bij een agrarische biovergister in Coevorden.

In eerste instantie heeft het Kenniscentrum meerdere gegevens onderzocht op basis van teksten in de media. Daarna hebben de onderzoekers gesproken met de omwonenden van de biovergister.

Weinig vertrouwen in overheid

Uit de resultaten blijkt dat er geen sprake is van draagvlak is voor de biovergisters. Omwonenden vinden de biovergisters 'onbetrouwbare en gevaarlijke installaties' en hebben 'weinig vertrouwen in de initiatiefnemers en in de overheid'. Er is geen inhoudelijk debat op gang gekomen over de wenselijkheid van de biovergisters: omwonenden geven hun argumenten tegen, maar de overheid verwijst slechts naar regels en procedures die (correct) opgevolgd zijn. Ook de exploitanten verwijzen naar regels en procedures.

Ook vragen of een biovergister al dan niet wenselijk is, wat een dergelijke installatie eventueel bij kan dragen aan het verduurzamen van de energievoorziening en wanneer en op welke plek de biovergister wenselijk is, komen niet aan de orde.

Stankoverlast

In Coevorden werd op een perceel aan het Alte Picardiekanaal in 2008 een biovergister geplaatst. Deze had als doel het leveren van groene stroom aan 5000 huishoudens in Coevorden. In januari 2012 volgde een evacuatie van bewoners in de wijk Klinkenvlier wegen stankoverlast. In juli 2012 zette eigenaar Henry Kimmann de installatie te koop.

Lees ook:
PAC komt met moties en amendementen over biovergister
'Rapport biovergister riekt naar manipulatie'
Wijkbewoners Klinkenvlier welkom bij overleg over biovergister
GGD: 'Bewoners Klinkenvlier hebben gezondheidsklachten'
Gemeente verliest kort geding zaak biovergister
'Deze ondernemer kan installatie niet beheren'
Wijkbewoners verlaten huizen na stankoverlast
Ons dossier over de biovergister in Coevorden.