Rechtbank veegt claims Wijland van tafel

Coevorden / De Schiphorst - De Rechtbank Noord-Nederland heeft de gemeente Coevorden in het gelijk gesteld in de zaak die door Metis Beheer BV uit De Schiphorst is aangespannen.

Metis Beheer (voorheen Wijland Beheer BV) had als eigenaar (erfpachter) van het Kasteel Coevorden een rechtszaak aangespannen, omdat de gemeente niet aan de afgesproken verplichtingen in de ontwikkelovereenkomst voor het centrumplan Coevorden zou hebben voldaan.
Jos Wijland had daarvoor een schadeclaim van anderhalf miljoen euro ingediend, waarna Commissaris van de Koningin Jacques Tichelaar zich mengde in de ruzie tussen de gemeente Coevorden en Wijland, maar dat mislukte.
Aansluitend spande Coevorden een kort geding tegen Wijland aan en eiste 200.000 euro van de ondernemer uit De Schiphorst. Ook die actie strandde, aangezien de rechter oordeelde dat een spoedprocedure niet het middel was om geld te krijgen.
Vervolgens legde de gemeente Coevorden beslag op de onroerende zaken van Metis Beheer en op 10 april 2013 startte een uitgebreide bodemprocedure.

Afspraken

Na twee jaar concludeert de rechtbank in het eindvonnis dat geen van de genoemde onderdelen die door de voormalig Kasteel-eigenaar zijn aangevoerd, bewezen zijn en heeft daarmee de claims van Metis Beheer BV jegens de gemeente Coevorden afgewezen.

Naar het oordeel van de ondernemer leverde de exploitatie van het Kasteel niet het gewenste resultaat op omdat de gemeente de afspraken over de uitvoering van het centrumplan niet nagekomen zou zijn. Advocaat Paul van Boven stelde de gemeente namens Metis Beheer in 2012 aansprakelijk voor geleden schade. Volgens Metis Beheer waren er afspraken gemaakt tussen Metis Beheer BV en de gemeente Coevorden over de aanleg van een parkeergarage onder de Markt, de realisering van de Citadelpunt waarbij de achterkant van het pand Kasteel 4 gesloopt zou worden, de sloop van een pand naast De Vlijt en de aanleg van een nieuw stuk haven en een kasteeltuin.

Tussenvonnis

In oktober 2014 is door de rechtbank Noord–Nederland een (tussen)vonnis gewezen. Op een aantal onderdelen kreeg de gemeente toen al gelijk, maar Metis Beheer kreeg van de rechtbank ruimte om aanvullend bewijs te leveren dat er sprake zou zijn van harde afspraken met de gemeente die de gemeente niet zou zijn nagekomen.
Dat aanvullende bewijs kon Metis Beheer leveren in de vorm van het horen van getuigen door de rechtbank onder ede. Die hoorzittingen hebben begin dit jaar plaatsgevonden.

‘Geen twijfel’

Nu de rechtbank eindvonnis heeft gewezen, is duidelijk dat de gemeente aan alle afspraken met de ondernemer heeft voldaan. Burgemeester Bert Bouwmeester: 'Wij zijn uiteraard blij met deze uitspraak. De rechtbank laat geen enkele twijfel bestaan over onze naleving van de afspraken die wij met de ondernemer hebben gemaakt. Daarmee is bevestigd dat wij als een betrouwbare overheid hebben gehandeld.'

Metis Beheer BV kan nog beroep instellen tegen de uitspraak. Naast deze procedure loopt nog een door de gemeente aangespannen rechtszaak tegen Metis Beheer over niet nagekomen financiële verplichtingen van Metis Beheer jegens de gemeente. Vanuit principieel oogpunt weegt het nakomen van de publiekrechtelijke verplichtingen zwaar voor de gemeente.

Lees ook:
Coevorden krijgt geld Wijland niet via rechter
Gemeente Coevorden spant kort geding aan tegen Jos Wijland
Wijland in conflict met Coevorden
Jos Wijland uit beeld bij verkoop oude panden