Swim2Play in De Swaneburg

Coevorden - Het schoolzwemmen is alweer jaren afgeschaft in het zwembad van sportcomplex De Swaneburg in Coevorden, maar het bestuur van het bad heeft een alternatief gevonden in de vorm van Swim2Play.

Een actieprogramma dat is ontwikkeld door de vakleerkrachten lichamelijke opvoeding van de CALO in Zwolle.

De afgelopen jaren is De Swaneburg voor 1,8 miljoen euro gerenoveerd. Sinds twee jaar heeft een nieuwe stichting de exploitatie van het sportcomplex op zich genomen. Bestuurslid Bert Mazee: 'Om leerlingen van de basisscholen opnieuw kennis te laten maken met het zwembad en haar mogelijkheden is het bestuur van stichting de Swaneburg op zoek gegaan naar een programma om dit te realiseren.

Wij zijn uitgekomen bij een mooi programma van initiatiefnemers Johan Harlaar en René Dekker , beiden zijn tevens docenten aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Zwolle; de sector zwemmen heeft een product ontwikkeld dat de moeite waard is en dat voldoet aan een van de doelstelling van het zwemonderwijs in de Swaneburg.'

Dit alternatief wordt opgenomen in het programma dat de Swaneburg aanbiedt aan de basisscholen. Het bestuur van het zwembad verwacht hiermee een bijdrage te leveren aan de bewegingsarmoede van de huidige jeugd. Een programma om meer jongeren op een gezond gewicht te houden en om meer jongeren naar het zwembad te krijgen.

Voorlichtingsavond

Swim2Play draait inmiddels in een aantal overdekte zwemaccommodaties. Dit cursusjaar doen zo'n 1500 leerlingen in het basisonderwijs in de gemeente Meppel mee. Op het ogenblik is De Swaneburg bezig met een pilot. Iedere donderdagmiddag doet een groep leerlingen van de Buitenvreeschool met veel enthousiasme mee aan het programma van Swim2Play.

De ontwikkelaars van Swim2Play geven op woensdag 29 april voorlichting aan directies van basisscholen en andere belangstellenden in de aula van de Buitenvreeschool. Tevens vertelt een aantal leerlingen en leerkrachten van de school wat hun ervaringen met het zwemprogramma zijn. De informatiebijeenkomst begint om 19.30 uur.

Meer informatie over Swim2Play is te lezen via de website www.swim2play.nl.