Rotonde Stationsplein dicht wegens asfalteringswerk

Coevorden - Twee van de belangrijkste kruispunten voor verkeer over de singels in Coevorden worden donderdag en vrijdag voorzien van een definitieve deklaag.

De rotonde bij het Stationsplein en de minirotonde op de kruising met de Mijndert van der Thijnensingel worden dan geasfalteerd. De rotonde bij het Stationsplein is dan helemaal klaar, bij de minirotonde moet het straatwerk van de wegen die erop uitkomen nog aangesloten worden op de asfaltlaag.

Overlast zo beperkt mogelijk

Het werk aan de rotonde Stationsplein levert de meeste overlast op. Bezoekers aan winkelcentrum Gansehof kunnen niet vanaf het Stationsplein de Van Heutszsingel oprijden, maar moeten omrijden via de Markt, het Kasteel, de Aleida Kramersingel en de Molenbelt. Het werk aan deze rotonde gebeurt op vrijdag 24 april.

Aannemer NTP heeft de planning zo geregeld dat de overlast beperkt blijft van vrijdagmorgen 07.00 uur tot uiterlijk vrijdagmiddag 14.00 uur. Ondernemers zijn ingelicht over de werkzaamheden, zodat ze hun toeleveranciers op de hoogte kunnen brengen van de tijdelijke stremming.

Minirotonde

Het werk aan de minirotonde levert geen extra overlast op. De straten naar deze rotonde zijn nu al gestremd om verharding aan te brengen en blijven dat ook. Op de minirotonde wordt op donderdag 23 en vrijdag 24 april asfalt aangebracht. Daarna moet de bestrating van de diverse wegen naar de rotonde nog worden aangesloten op het nieuwe asfalt. Als alles mee zit, zijn die werkzaamheden op vrijdag 1 mei gereed en is het traject Stationsplein - kruising Mijndert van der Thijnensingel volledig bereikbaar.

Laatste fase reconstructiewerkzaamheden

Met het voltooien van de minirotonde nadert het project Reconstructie singels Coevorden haar laatste fase. Dat is het traject vanaf de minirotonde naar de Jan Kuipersbrug. De tijdelijke noodingang naar de Burg. Gautiersingel bij de Jan Kuipersbrug wordt dan weer afgesloten. Verkeer naar de Burg. Gautiersingel kan vanaf 1 mei immers via de Mijndert van der Thijnensingel hun bestemming weer bereiken.