Werk aan Bentheimerbrug start in mei

Coevorden - De aanbesteding voor het vervangen van de Bentheimerbrug en de Leeuwerikenbrug in Coevorden is afgerond. Het werk is gegund aan de laagste inschrijver, Machinefabriek Emmen uit Emmen. De totale kosten voor beide bruggen: 3 miljoen euro.

Voor de aanbesteding waren zes regionale bedrijven uitgenodigd. De eerste brug die wordt vervangen is de Bentheimerbrug. De werkzaamheden aan deze brug starten op dinsdag 12 mei. De verwachte opleverdatum is halverwege december. De vervanging van de Leeuwerikenbrug staat gepland voor 2016.

Dinsdag 12 mei is de eerste dag dat de brug geheel afgesloten is voor verkeer en enkele uren voor de scheepvaart. Gedurende deze dag worden voorbereidingen getroffen zodat op 13 mei de stalen brug geheel verwijderd kan worden. De dagen hieropvolgend worden de betonnen aanbruggen, pijlers en dergelijke verwijderd. Vanaf 13 mei is scheepvaart weer gewoon mogelijk. Als de nieuwe brug wordt teruggeplaatst is scheepvaart op die dag niet mogelijk. De overlast voor de scheepvaart is dus beperkt tot twee dagen.

Wens bewoners

De huidige Bentheimerbrug dateert van 1946 en is een belangrijke ontsluitingsroute naar de wijken ten zuiden van de stadsgracht en het Coevorden-Vechtkanaal. Het uiterlijk van de brug met bijbehorend brugwachtershuisje verandert niet wezenlijk, het krijgt een moderner jasje en er komen nieuwe slagbomen. Het brugdek verandert wel. De totale breedte blijft 8 meter, maar aan beide zijden wordt het voetgangersgedeelte 40 centimeter breder. De rijbaan wordt daardoor 80 centimeter smaller maar personenauto’s kunnen elkaar nog goed passeren.

Het verbreden van het voetpad is een wens van veel inwoners die dagelijks gebruik maken van de Bentheimerbrug. Het aanbod van vrachtverkeer over de Bentheimerbrug is minimaal, maar in voorkomende gevallen moeten zij rekening houden met een versmald wegdek.

Overlast

Juist voor de bewoners die na de oplevering veel gemak hebben van de nieuwe brug, brengt de vervanging veel overlast met zich mee. Dat geldt met name voor voetgangers. Samen met de aannemer wordt gezocht naar de best mogelijke oplossing om voor hen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Daarbij wordt ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de bewoners van zorgcentrum De Voorde. Een vervangende brug installeren is geen optie, omdat het scheepvaartverkeer tijdens de werkzaamheden gewoon doorgaat.

Voor fietsers en automobilisten is de overlast minder groot, maar ook zij moeten tijdens de werkzaamheden een omweg nemen om naar het centrum te komen. Fietsers kunnen gebruik maken van de Pampertbrug, autoverkeer moet via de rondweg of de Monierweg naar het centrum. Tot de eerste week van juni vallen de werkzaamheden aan de Bentheimerbrug en de reconstructie van de singels drie weken samen. Dat betekent dat automobilisten, die over de rondweg het centrum willen bereiken, voor een periode van drie weken extra om moeten rijden omdat de route via de Jan Kuipersbrug dan nog gestremd is. Wel is dan het centrum weer bereikbaar via de Van Heutszsingel en de Mijndert van der Thijnensingel. Deze route is vanaf 6 mei weer open.

Beide projecten, de reconstructie van de singels en de vervanging van de Bentheimerbrug overlappen elkaar omdat het werk aan de singels vertraging heeft opgelopen, met name door slechte weersomstandigheden.

Monument

De Bentheimerbrug heeft een belangrijke rol gespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Het monument ter nagedachtenis daaraan bestaat uit twee plaquettes. De een verwijst naar de Nederlandse militairen Bernardus Drenth en Jitse Veenstra die op de brug sneuvelden tijdens de grensbewaking bij Coevorden op 10 mei 1940. De andere plaquette herinnert aan de bevrijding van Coevorden op 5 april 1945 door de Canadezen. Op maandag 11 mei vindt een herdenking plaats op de brug. Daarna worden de plaquettes verwijderd en tijdelijk opgeslagen. In overleg met de historische vereniging krijgen de plaquettes een nieuwe plaats nabij de Bentheimerbrug.

Informatieavond

Binnenkort wordt een informatieavond gehouden voor direct omwonenden en andere belangstellenden. Via de gemeentelijke informatiepagina, de websites van de gemeente en de machinefabriek en via Facebook en Twitter houdt de gemeente de inwoners zo goed mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de vervanging van de bruggen.