Monumentje 329: Een keuterboerderijtje in Dalen

Aan de Dalerveensestraat 30 even voorbij de tweede afslag na de spoorlijn, ligt tussen hoge eiken een keuterboerderijtje. De bedrijfsgebouwen van 'HGW Agrishop' erachter zijn gelukkig geen aanleiding geweest het te vervangen door een moderne woning.

De indeling van de voorgevel is typisch: met een lage voordeur en twee hoge ramen voor de woonkamer. Rechts, achter het kleine raam was ruimte voor de keuken en twee bedsteden en aan de linkerkant bevond zich een slaapkamertje met nog twee bedsteden. Vlak achter dit woongedeelte begon vroeger de deel met de koeienstal en de varkenshokken. Het keuterijtje werd ongeveer 1880 gebouwd en in 1890 werd het bewoond door de uit Emlichheim afkomstige Berend Harm Kreggemeier, zijn vrouw Hillechien en nog vier thuiswonende kinderen. Berend Harm was vaste arbeider bij zijn huurbaas Jan Caspers, herenboer en een van Dalens notabelen. Voor zichzelf hield hij een paar koeien en wat varkens en hij pachtte enkele hectare land bij zijn boerderijtje van, alweer Jan Caspers. Zo had het gezin een redelijk bestaan. Gerrit, zoon van het echtpaar, trouwde in 1904 met Trui Veldhuis en nam de boerderij van zijn vader over. Gerrit en Trui kregen zes kinderen, van wie tenslotte alleen Hilligje met haar dochter Dina hier bleef wonen.

Bassie en Adriaan

Dina ging na de lagere school naar catechisatie bij dominee Rensink. Ze ging ook bij `Dominee en Mevrouw' naar de zondagsschool en ze leerde daar zo goed vertellen, dat ze leidster mocht worden. Twee dagen per week bezocht ze de naaischool van de Zusters Franciscanessen in Coevorden, waar ze perfect met naald en draad leerde omgaan. Dina trouwde in 1958 met Gienus Wilting en ze begon haar gezinsleven hier, samen met haar moeder en oma en opa Kreggemeier. In 1964 kochten Gienus en Dina het boerderijtje met vijf hectare land van Jan Willem Caspers. Gienus kon nu tot vijftien koeien houden en hij werd bovendien melkrijder voor de zuivelfabriek, eerst met een paard, later met de tractor. Later kwam hij samen met Bertus IJdens in vaste dienst bij Agrico in Veenoord. Het tweetal fietste dagelijks heen en weer en werd door de collega's steevast `Bassie en Adriaan' genoemd.

De jongste zoon van Gienus en Dina, Gerrit, werd opgeleid tot timmerman. Hij interesseerde zich al vroeg voor paarden en kocht in 2004 zijn eerste tuigpaard, dat voor een concourswagentje gespannen kon worden. Gerrit raakte verzeild in de handel en ging tuigpaarden fokken. Sindsdien heeft hij meer dan tachtig succesvolle veulens verkocht en omdat hij steeds voer nodig had, besloot hij dat zelf in zijn Agrishop te gaan verkopen. Zo kwam hij ook tot de stichting van zijn HGW (Handelsonderneming Gerrit Wilting), een succesformule, vooral nu sinds oktober 2007 Baudy Heemskerk zijn leven deelt. Ze is ook 'een paardengek' en ze hebben de zaken goed verdeeld. Baudy 'doet' namens de HGW met veel succes menwagenwedstrijden, Gerrit de fokkerij en de handel en samen doen ze de shop. En Dina? Die zit erbij en kijkt ernaar en is heel tevreden. Sta er eens in de berm bij stil, bij dit monumentje.

Huib Minderhoud