Vooral tegenstanders te horen op symposium windenergie

Emmen - In het Hampshire Hotel in Emmen werd gisteravond het symposium 'Windmolens voor en na de verkiezingen' gehouden. Vooral de tegenstanders van windenergie lieten van zich horen. Af en toe waren er zeer heftige reacties te horen.

Aanleiding voor het symposium zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten, die op woensdag 18 maart worden gehouden. De mogelijke plaatsing van windmolens in de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Emmen en Coevorden is een van de belangrijkste thema's tijdens deze verkiezingen. De bijeenkomst trok ruim honderd aanwezigen, waaronder enkele lijsttrekkers en andere provinciale en gemeentelijke politici. Het symposium was een initiatief van Kennisnetwerk Lokaal 13 en Emmen.nu.

Deskundigen

Voor het symposium waren drie deskundigen uitgenodigd, namelijk Henk Linnemann, Frank de Bruijn en Pieter Lukkes. Henk Linnemann is woordvoerder namens Wakker Emmen in de raad van de gemeente Emmen, op het windmolen- en energiedossier. Hij stelde tijdens het symposium nadrukkelijk op persoonlijke titel te spreken.

Volgens Linnemann ontbreken op het gebied van windenergie een goede democratische legitimatie en ruimtelijke onderbouwing. Het rijk heeft bepaald dat Drenthe 285,5 megawatt aan windenergie voor zijn rekening moet nemen, waarvan 95,5 megawatt in Emmen. 'Vier gemeenten krijgen het voor hun kiezen, terwijl andere delen van de provincie gevrijwaard blijven van windenergie. Je moet ook naar andere vormen kijken, zoals bijvoorbeeld zonne-energie en geothermie.'

'Gebruik restwarmte'

Frank de Bruijn, energiedeskundige van de provincie Noord-Brabant en makelaar in energie-reststromen en alternatieven voor duurzame energie, hield de aanwezigen voor dat men zich niet moet blindstaren op windenergie. Zo wordt er in zijn provincie momenteel geexperimenteerd met het gebruik van restwarmte. 'Er gaat enorm veel restwarmte verloren, terwijl er technieken zijn waarop dat opnieuw kan worden gebruikt. Zo krijgt bijvoorbeeld een tuinbouwgebied in Zeeland energie door het gebruik van restwarmte, dat van een ander bedrijf afkomstig is. In Noord-Brabant gebruiken frisdrankfabrikanten restwarmte. Als je dit als overheden en bedrijfsleven gezamenlijk aanpakt, kun je succesvol zijn.'

Fabels

Pieter Lukkes is emeritus hoogleraar economische geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft vorig jaar in samenwerking met een aantal andere hoogleraren het rapport ‘Nut en noodzaak van windenergie’ uitgebracht. Lukkes liet weten niets in windenergie te zien. 'Politieke partijen hebben geen bliksem verstand van windenergie. Milieuorganisaties, de politiek en bedrijven, die aan windenergie verdienen, sturen veel fabeltjes de wereld in. Windenergie is helemaal niet duurzaam. Windturbines vermoorden vogels en vleermuizen. Het verscheurt dorpsgemeenschapen en levert economisch niets op.

D66: 'Eenzijdige belichting'

De discussie in de zaal leverde weinig nieuwe inzichten op. De tegenstanders, onder andere verenigd in Platform Storm uit de gemeente Borger-Odoorn, brachten nog eens hun argumenten naar voren. Daarbij moesten de aanwezige politici het soms flink ontgelden. 'Er is nauwelijks met de bevolking gecommuniceerd. Er zijn een paar 'informatieavondjes' geweest en dat was het', aldus een lid van het platform.

Lijsttrekker Marianne van der Tol van D66 verzuchtte: 'Jammer dat het onderwerp heel eenzijdig wordt belicht. Er komt zo geen discussie op gang. Wij hebben als D66 veel op dit gebied gedaan. Je kunt niet zeggen dat wij niet geluisterd hebben naar de bevolking.'