'De bibliotheek op school' een feit

Coevorden - Met het plaatsen van de handtekeningen is de samenwerkingsovereenkomst 'De bibliotheek op school' een feit. Tijdens een korte bijeenkomst in brede school SOM werd vrijdag een uiteenzetting geven.

Alle tien basisscholen, behorend tot de Vereniging Protestants-Christelijk Onderwijs, uit de gemeente Coevorden, drie openbare basisscholen en twee katholieke scholen doen mee aan 'De bibliotheek op school'. Wethouder Jeroen Huizing zetten namens de gemeente Coevorden zijn handtekening. 'Door middel van 'De bibliotheek op school', aldus Huizing, 'kunnen een extra boost aan de taalontwikkeling geven.'

'Hoe meer boeken lezen, hoe beter in taal'

Het idee is dat een lezend kind taalvaardig wordt. Wat de gevolgen van laaggeletterdheid zijn, toonde Jan Bartelds van de bibliotheek aan door middel van een filmpje. Dus hoe meer een kind boeken leest, hoe beter het in taal is. De bibliotheek -met name in de persoon van bibliothecaris Carla Boers- brengt haar expertise en collectie de school binnen en gaat samen met de leerkrachten met het vrij lezen aan de slag. De activiteiten zijn in volle gang.

Carla Boers vertelde dat het de bedoeling is om 1 juni op zoveel mogelijk scholen van start te gaan. De maatregelen zijn een gevolg van de bezuinigingen op de bibliotheek. Er rees enige twijfel of er voldoende geld is om op alle scholen van start te gaan met een bibliotheek. Huizing zegde toe te kijken naar het potje voor onderwijsachterstandenbeleid.