Platform Windenergie buigt zich over locaties windmolens

Weijerswold - In Weijerswold is het Platform Windenergie opgericht. Dat is gedaan in overleg met de bedrijven die windturbines willen plaatsen en de gemeente Coevorden.

Daarmee komen de plannen in een volgende fase. De ontwikkelaars gaan de komende tijd de plaatsen waar zij de turbines willen realiseren uitkiezen.

Het platform heeft tot doel om te onderhandelen en afspraken te maken over hoeveel, waar en onder welke condities een windpark in Weijerwold gerealiseerd kan gaan worden. Dit alles binnen de ruimte die nog beschikbaar is.

Leden

Het platform bestaat uit zes direct omwonenden van het zoekgebied Weijerswold en beoogt een vertegenwoordiging te zijn voor alle omwonenden, die binnen twee kilometer van het zoekgebied Weijerswold wonen. De leden zijn Harry  Assen, Weijerswold 5; Irene Driehuis, Weijerswold 2; Theo Heemskerk, Weijerswold 20; Geeske Land, Weijerswold 12; Johan Stoffels, Europaweg 16; Herman Verbeek, Weijerswold 16.

Clusters

Raadslid Irene Driehuis (PAC) vroeg afgelopen week tijdens de raadsvergadering hoe het nu zit met het aantal megawatts, omdat zij onduidelijkheid ervaart over het aantal te plaatsen molens. Wethouder Jeroen Huizing herhaalde zijn eerder uitgesproken woorden, dat windmolens in clusters moeten worden geplaatst. Een cluster bestaat uit minimaal vijf windmolens.

'Als je aansluit op de windmolens die er al staan, kunnen op die manier clusters worden gevormd.'
Driehuis vroeg zich af hoe dat in Weijerswold mogelijk is. Volgens Huizing kan worden aangesloten op de windmolens, die al in Duitsland staan.

Rapportage

Het platform zal regelmatig verslag doen van de stand van zaken en bijeenkomsten voor omwonenden organiseren om onderwerpen gezamenlijk te bespreken.

Wie op de hoogte wil worden gehouden, kan mailen naar het platform: platformweijerswold@gmail.com