Compensatie voor zieke POMS-medewerkers

Coevorden / regio - Bonden en defensie zijn een tegemoetkomingsregeling overeen gekomen voor (ex-)medewerkers van Defensie die mogelijk ernstig ziek zijn geworden door chroomhoudende verf.

Ook voormalig POMS-medewerkers van de voormalige NAVO-opslagplaatsen in Coevorden en Vriezenveen zijn aan CARC en Chroom 6-verf blootgesteld.

Een enquête onder 220 (voormalige) POMS-medewerkers, wijst uit dat bijna 7 van de 10 gezondheidsklachten heeft. Opvallend is het grote aantal voormalige medewerkers dat longklachten zoals COPD rapporteert (27%). Een al bekende maar ook opvallend veelvoorkomende klacht: gebitsschade en/of uitvallende tanden (gemeld door 1 op de 10).

De POMS-medewerkers waren werkzaam op de opslagplaatsen in Ter Apel, Coevorden, Vriezenveen, Brunssum en Eygelshoven.

Onderzoek RIVM

Nu bonden en Defensie een regeling hebben gemaakt, kan het formele traject voltooid worden. Belanghebbenden kunnen een aanvraag indienen. Een aanvraag voor de tegemoetkomingsregeling kan de komende twee jaar ingediend worden. Die termijn van twee jaar houdt verband met het onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat uitvoeren naar het verband tussen werken met chroom-6 houdende stoffen en bepaalde ziektes. Ook nabestaanden van de belanghebbenden kunnen een tegemoetkoming ontvangen, maar die moet wel zijn aangevraagd door de belanghebbende zelf (bij leven).

Tussen 3000 en 15.000 euro

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de aandoening en varieert tussen de drie en vijftien duizend euro. In de regeling is een uitgebreide lijst opgenomen van functies. Die bevat onder meer monteurs, schilders, gritstralers, ontroesters, verfspuiters, lassers, herstellers wapensystemen, frezers/draaiers.

Lees ook:
Defensie luistert naar oud-POMS-medewerkers
Defensie weet van kankerverwekkende stof
Oud-medewerkers NAVO geveld door kanker