Themabijeenkomst CDA over leefbaarheid woonkernen

Erm - De afdelingen Coevorden en Borger-Odoorn van het CDA houden dinsdag 10 maart een themabijeenkomst over 'Houd je woonkern levend' in café-restaurant Moorman in Erm.

De gasten vertellen door middel van interviews hun verhaal. De gasten zijn Ton van de Put, Lammie Polling, Jan van Selm en Henk Jumelet.

De Spinde

Ton van de Put is voorzitter van Dorpsbelangen in Dalen. Inwoners van Dalen willen helpen om De Spinde in stand te houden en exploitabel te maken. Het is de bedoeling een deel van De Spinde af te breken. Het resterende deel wordt ingericht voor de bijna dertig verenigingen, die gebruikmaken van het pand. Een plaatselijk bouwbedrijf bouwt op het terrein een aantal appartementen. De inwoners willen van de gemeente Coevorden horen welke taken de gemeente wil overdragen.

Zorg

Een ander onderwerp is de overheveling van de zorg naar de gemeenten. In Nieuw-Buinen is een sociaal team actief. Lammie Polling, is als sociaal werker verbonden aan het gezondheidscentrum.  Zij  begeleidt mensen om vanuit hun sociaal isolement terug te komen in de samenleving. Haar boodschap is 'Laat mensen vooral zelf hun verhaal vertellen.' Zij vertelt hoe de keukentafelgesprekken in Nieuw-Buinen verlopen. Inwoners zijn bereid veel zelf op te pakken en hun woonkern levend te houden. In het dorp is een een ruilbank opgericht.

Openbaar vervoer en bibliotheken

Zijn voorzieningen als pinautomaten, supermarkten, bibliotheken en openbaar vervoer belangrijk voor een levendige woonkern? Jan van Selm vertelt vanuit zijn werk bij het OV-bureau Openbaar Vervoer Groningen/Drenthe meer over zijn ervaringen. Hij vindt het OV niet zaligmakend, mobiliteit is dat wel. Mensen moeten zich van A naar B kunnen begeven. Het openbaar vervoer draagt daaraan veel bij, maar er zijn ook vele andere manieren van vervoer, zoals een buurtbus. Van Selm is daarnaast actief als vrijwilliger als voorzitter van het bibliotheekbestuur in de gemeente Coevorden. Ook dat onderwerp komt aan de orde.

Bijdragen

Tot slot is de vraag wat inwoners zelf kunnen bijdragen aan het levend houden van de woonkern. Daarop geeft Henk Jumelet, lijsttrekker van het CDA voor de provincie, zijn visie.

De aanvang is om 20.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen.