Informatieavond over bruggen Verlengde Hoogeveense Vaart

Zwinderen - Zes draaibruggen in de Verlengde Hoogeveense Vaart worden vanaf 9 maart door de provincie Drenthe vernieuwd. Voor omwonenden en andere belangstellenden wordt op dinsdag 3 maart in Ons Dorpshuis in Zwinderen een infoavond gehouden.

Tussen maart en oktober 2015 worden de Driftbrug en de Hesselerbrug vernieuwd. Van september 2015 tot september 2016 wordt de Haarbrug vernieuwd, worden de Klenckerbrug en Hoolbrug omgebouwd tot fietsbruggen en wordt de Dalerbrug verwijderd.

De werkzaamheden zijn nodig omdat met name de fundaties van de huidige bruggen bijna 100 jaar oud zijn en niet meer bestand zijn tegen de zware belastingen door het huidige gebruik. Ook zijn de draaibruggen te smal voor het tegenwoordige verkeer. Dat leidt regelmatig tot schade, waardoor de jaarlijkse onderhoudslasten hoog zijn.

De te vernieuwen bruggen houden een klassiek uiterlijk dat past in de stijl van de negentiende eeuw. Gedeputeerde Henk Brink: 'Wij realiseren ons dat de bruggen een cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen. Daarom houden we ze in de stijl die zo goed past bij het karakter en de geschiedenis van deze vaarweg.'

De inloopbijeenkomst is tussen 19.00 en 21.00 uur. Belanghebbenden kunnen dan tekeningen van de nieuwe bruggen bekijken en vragen stellen over de geplande werkzaamheden en verkeersmaatregelen aan provinciale medewerkers.