CHV verwijt Zwiers opstappen dagelijks bestuur Centrummanagement

Coevorden - De Coevorder Handelsvereniging verwijt wethouder Jan Zwiers het opstappen van het dagelijks bestuur van Centrummanagement Coevorden.

'Tijdens een gesprek op 27 januari van wethouder Zwiers, twee ambtenaren, de centrummanager en de voorzitter van het Centrummanagement heeft de wethouder negatieve uitspraken gedaan over de communicatie en werkwijze van het Centrummanagement', aldus het bestuur van de Coevorder Handelsvereniging aan de leden. 'Hieruit bleek, dat de wethouder zich onvoldoende heeft laten informeren over de activiteiten van het bestuur van het Centrummanagement. De toon van deze uitspraken was zodanig dat het dagelijks bestuur van het Centrummanagement opstapte.'

Raadslid Gerard Wessel (CDA) stelde er afgelopen week een vraag over in de raad. 'Hoe staat het met deze situatie? Ik pleit voor een goede communicatie onderling.' Wethouder Jan Zwiers zei toen begrip te hebben voor de zorg bij de Coevorder Handelsvereniging en ging uit van herstel van de vertrouwensrelatie.

Ontstemd

Het bestuur van de Coevorder Handelsvereniging stuurde 11 februari een brief naar de gemeenteraad. 'De CHV en het Centrummanagement hebben zich twee jaar lang vrijwillig ingezet en de tijd was rijp om de vruchten van het harde werk te oogsten in de vorm van projecten als de Detailhandelsstructuurvisie en de Stad als Museum. Daarin heeft ook de gemeente een grote bijdrage aan geleverd.' De CHV gaf in deze brief aan ontstemd te zijn over deze ontwikkelingen en schreef graag in gesprek te gaan met de gemeente. 'Wij hebben de oproep gedaan aan de raad om in te grijpen en de wethouder aan te spreken op zijn gedrag om zo het beschadigde vertrouwen tussen ondernemers en gemeente te herstellen. De wethouder gaf aan zich niet verantwoordelijk te voelen voor het opstappen van het dagelijks bestuur van het Centrummanagement.'

'Het Centrummanagement is bedoeld als schakel tussen ondernemers en gemeente en was verantwoordelijk voor diverse projecten zoals de detailhandelsstructuurvisie en de Stad als Museum. Er vond centraal afstemming plaats over vergunningen en daarnaast waren er diverse plannen rondom de leegstand en activiteiten in het centrum. De huidige situatie heeft tot gevolg dat al deze projecten en activiteiten stil komen te staan. De positieve ontwikkelingen van de afgelopen tijd moeten voortgezet worden en niet stopgezet worden door een kortzichtige solistische actie van een wethouder.'

Lees ook:
Dagelijks bestuur Centrummanagement opgestapt