Windmolens: verkiezingsstunt of voortschrijdend inzicht?

Emmen / regio - Sterk Lokaal vindt de actie van de PvdA in Drenthe en het optreden van de Commissaris van de Koning Jacques Tichelaar met betrekking tot het plaatsen van windmolens respectievelijk hoogst opmerkelijk en ongepast.

Recent werd bekend dat de PvdA en Tichelaar willen dat een gedeelte van de windmolens in Borger-Odoorn en Aa en Hunze mogen worden vervangen door een zonnepark en er minder molens gebouwd moeten worden.

Lijsttrekker van Sterk Lokaal, Aimée Niebuir-Van der Ham: 'Dat standpunt van de PvdA is opmerkelijk. De afgelopen jaren heeft de PvdA fractie geen millimeter ruimte gegeven om het zoekgebied uit te breiden of zich in te zetten om de doelstelling van 285,5 MW op een andere wijze in te vullen. Het draait immers om het doel en niet om het middel. Het is trouwens zeer merkwaardig dat de PvdA zich juist in het zoekgebied waar de provincie geen bevoegd gezag is, gaat inzetten voor alternatieven voor windenergie.'

De bewuste gebieden vallen onder de Rijkscoördinatieregeling. De zoekgebieden Emmen en Coevorden vallen onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de provincie. 'Het zou daarom logisch zijn om in die gebieden, waar de provincie zelf de baas over is, ruimte te bieden voor alternatieven. Indien de PvdA en Tichelaar willen dat er minder molens moeten komen in Borger-Odoorn en Aa en Hunze, dan vragen wij ons af waar de molens dan wel moeten komen? Is er sprake van uitbreiding van het zoekgebied of moet de rekening door Emmen en Coevorden worden betaald?', vraagt Niebuir-Van der Ham zich af.

Vier van de twaalf gemeenten

Sterk Lokaal wil dan ook van de PvdA, én de commissaris, weten of men nu ook voor uitbreiding van het zoekgebied is. Niebuir-Van der Ham vraagt zich af of het hier gaat om een verkiezingsstunt of om voortschrijdend inzicht. 'Het is natuurlijk vreemd dat de PvdA drie weken voor de verkiezingen ineens van standpunt verandert. En al helemaal dat nu de commissaris zich ermee gaat bemoeien nu zijn PvdA in het nauw komt.'

Op dit moment heeft de provincie vier van de twaalf gemeenten aangewezen voor windmolens. Sterk Lokaal vindt dat de opgave door meer gemeenten kan worden ingevuld, maar vooral dat er ruimte moet zijn om de doelstelling door andere vormen van duurzame energie te behalen.