Wethouder zegt toe te zoeken naar 15.000 euro voor zwembad

Coevorden – Het voorstel betreffende de bezuinigingen op de buitensportaccommodaties is gisteravond door de gemeenteraad aangenomen met de stemmen tegen van D66. Aangezien het PAC en GB het met 90 procent eens zijn met de inhoud van het voorstel stemden zij voor, maar legden een stemverklaring af tegen het onderdeel betreffende het zwembad in Zweeloo te zijn.

De buitenbaden in Zwinderen en Noord-Sleen krijgen jaarlijks 5.000 euro minder subsidie, terwijl de gehele subsidie voor Zweeloo van 45.000 euro met ingang van 2013 wordt ingetrokken. Het PAC diende bij monde van Bernhard Ensink een amendement in. De bedoeling ervan was het onderdeel zwembaden uit het voorstel te halen en het college opdracht te geven realistische voorstellen voor te legen die het openhouden van alle drie buitenbaden in de gemeente mogelijk maken. Dit amendement, mede ondertekend door GB en D66, werd verworpen. Wel zegde wethouder Geert Roeles toe om de begroting op zoek te gaan naar een bedrag van maximaal 15.000 euro per jaar voor maximaal drie jaar als subsidie voor het zwembad. Het zwembadbestuur en de bevolking van Zweeloo moet zelf zorgen voor het resterende bedrag. Jan Vinckers pleitte bij de discussie nog voor een afbouwregeling voor het zwembad. Gertjan Zuur van het CDA stelde, dat er teveel geld is uitgegeven. ‘Het moet anders. Als overheid moeten we minder regelen en meer aan de mensen zelf overlaten, aan de samenleving met haar eigen kracht.’ Hij betreurde het, dat het bezuinigingstraject niet met alle zwembaden is ingezet. Hij deed een oproep aan de bevolking van Zweeloo: ‘Inwoners, wat heeft u voor uw zwembad over? Zet uw betrokkenheid in. U bent aan zet!’ Dat schoot Henk Bouwers van GB in het verkeerde keelgat: ‘U legt de bal bij Zweeloo neer. Ik zou zeggen ‘Verdeel het verdriet over de drie buitenbaden.’ Zuur vond wel, dat het zwembad de tijd moet krijgen. ‘Maar als het Zweeloo niet lukt, kunnen wij niet anders concluderen dan dat er geen draagvlak is.’ Ensink van het PAC meldde, dat het zijn ambitie is om het zwembad open te houden. Hij verwees naar de gemeentelijke herindeling van veertien jaar geleden. Het was toen de bedoeling om alle dorpen hun identiteit met alle voorzieningen te laten behouden. Roeles reageerde: ‘Dat is toen inderdaad gezegd, maar de financiële situatie is nu heel anders. Toen was het zwembad overigens in handen van een private partij. De gemeente heeft het zwembad in 2002 overgenomen.’ Ensink vond, dat Roeles het in een verkeerd perspectief ziet. ‘Wij moeten het benaderen vanuit de dorpen.’ De fracties van VVD, CDA en PvdA kunnen leven met de toezegging van de wethouder om gedurende maximaal drie jaar 15.000 euro per jaar te subsidiëren.