Verbouwing gemeentewerf gaat door

Oosterhesselen - Het voorstel van het college om de gemeentewerf in Oosterhesselen te verbouwen tot een multifunctionele accommodatie voor in ieder geval muziekvereniging Excelsior, toneelvereniging Jan Naarding en historische vereniging De Klenckerheugte is afgewezen door PAC, GB en D66 tijdens de gemeenteraad van gisteravond. Daarmee is het collegevoorstel aangenomen. De gemeenteraad was gevraagd voor de verbouwing een krediet van 709.000 euro beschikbaar te stellen.

Het PAC diende een amendement in met het voorstel de plannen opnieuw te agenderen in september 2012. Het PAC vond hierin geen medestanders. Roelof Boerma van de VVD wees op een alternatief plan, dat afgelopen week bekend werd. Dat plan is afkomstig van het MKB, horecaondernemers en architect Anninga in Oosterhesselen. ‘Eerder straalde Plaatselijk Belang verdeeldheid uit. En moet je als verenigingen een investering van 709.000 euro willen met een forse exploitatielast? We zeggen niet dat dit nieuwe plan het beste plan is, maar het kan een alternatief plan zijn. We kunnen kijken of dat plan iets te bieden heeft.’ Betty Hoogeveen meldde namens de PvdA vertrouwen te hebben in de voorliggende plannen omdat de verenigingen datzelfde vertrouwen hebben. ‘Het heeft geen zin om nu weer jarenlang te wachten met het maken van plannen.’ Ook voor het CDA mocht, zo meldde Ilse van Dalen, mag het startschot nu wel vallen. Ad Merts van D66 was een andere mening toegedaan: ‘Wij hebben ons sterk gemaakt voor een accommodatie in het dorp. Wij hebben bezwaar tegen invulling van deze accommodatie. Het nieuwe plan moet we nader bezien.’ ‘Gemeentebelangen’, aldus Frits Klasen, ‘heeft moeite met het voorstel gezien de hoogte van het bedrag. Bovendien is de exploitatieopzet aan de magere kant. In onze beleving moeten alle verenigingen gebruik kunnen maken van het gebouw. Dus college, kom met een goed, gedegen plan waarin meer verenigingen participeren, een goede dekking en een goed exploitatieplan.’ Wethouder Truus Pot was duidelijk: ‘Met dit voorstel is er een einde gekomen aan een lange weg, die in 2004 is ingeslagen. Vorig jaar is het plan van het MKB van tafel geveegd. De verenigingen beseffen terdege dat zij een grote opdracht aanvaarden. Ik kreeg bij dit nieuwe plan een déjà vu en mijn stellingname is dat dit plan niet realistisch is. Bovendien wordt een gemeentelijke bijdrage en gebruik van gemeentelijke eigendommen gevraagd. Wat voor ons ligt, is de laatste poging. Ik kom niet met een nieuw voorstel. Anders moeten we de initiatieven aan het dorp teruggeven.’ ‘Al stel ik het wat hard, dit lijkt op ‘slikken of stikken’, reageerde Roelof Boerma. ‘Maar de inwoners van Oosterhesselen moeten niet de dupe worden van de eigen verdeeldheid. De VVD gaat daarom mee met het collegevoorstel.’ Hij kreeg bijval van de PvdA en het CDA.