Commissie adviseert over milieueffectrapport windenergie

Emmen - De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de structuurvi-sie windenergie Emmen geschikte gebieden voor windturbines te combineren en daar de milieueffecten van te vergelijken.

Hiermee worden de verschillende mogelijkheden voor windenergie in Emmen goed zichtbaar. Het combineren van gebieden kan bijvoorbeeld door de windturbines zoveel mogelijk bij elkaar zetten in enkele gebieden of juist zoveel mogelijk te spreiden over gebieden.  

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de gemeenteraad van Emmen - besluit over het project.

Advies

De gemeente Emmen herziet haar windenergiebeleid. Hiervoor stelt zij een structuurvisie op die de vraag beantwoordt op welke manier 95,5 megawatt (MW) aan windenergie een plaats krijgt in Emmen. Voordat de gemeenteraad van Emmen hierover een besluit neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het rapport.

De Commissie geeft ook mee dat het kan helpen om de plannen af te stemmen met windenergieprojecten in buurgemeenten, zoals Coevorden en Meppen in Duitsland.

Kijk voor meer informatie op www.commissiemer.nl