Meer windmolens in de Veenkoloniën

Regio - Het windpark De Drentse Monden en Oostermoer wordt 150 MW groot. 50 windmolens verdeeld over 7 lijnopstellingen. Dit schrijft minister Kamp op 3 februari aan de initiatiefnemers. De gemeente Emmen (95,5 MW) en Coevorden (40 MW).

In de provinciale Gebiedsvisie Drenthe waren drie gebieden geschikt voor windmolens. Met dit voorstel voegt het Rijk daar twee gebieden aan toe. Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling Rein Munniksma: 'Na een lange periode van overleg tussen initiatiefnemers, gemeenten, Rijk en provincie heeft minister Kamp uiteindelijk de knoop doorgehakt. Hij heeft aangegeven zo veel mogelijk ruimte te laten tussen de lijnen van molens. Dit was één van onze belangrijkste aandachtspunten. Daarmee wordt in veel gevallen voorkomen dat inwoners zowel aan de voor- als aan de achterkant van hun woning windmolens geplaatst krijgen.'

Provincie Drenthe

De gemeente Emmen (95,5 MW) en de gemeente Coevorden (40 MW) realiseren in totaal 135,5 MW. Daardoor krijgt het windpark De Drentse Monden en Oostermoer in de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn een omvang van 150 MW. 'De provincie Drenthe voldoet hiermee aan haar door het Rijk opgelegde taakstelling van 285,5 MW. Op deze manier leveren we een belangrijke bijdrage aan onze doelstelling voor duurzame energie', aldus gedeputeerde Henk van de Boer.

Geen draagvlak

Het plan van 50 windmolens past niet in de drie gebieden uit de Gebiedsvisie windenergie Drenthe. Op twee extra plaatsen worden lijnen met turbines geplaatst, onder Gasselternijveenschemond en langs de provinciale weg N374 bij Drouwenermond. 'Het blijft een forse opgave, maar de brief van Kamp schept duidelijkheid. Een open en duidelijke communicatie met de inwoners van het gebied, de ontwikkeling van een parkfonds voor substantiële investeringen in het gebied en een goed participatieplan voor omwonenden is noodzakelijk. Wij zullen hier bij het Rijk, met het oog op hun verantwoordelijkheid, op blijven aandringen.'