'Wethouder loopt weg voor verantwoordelijkheid'

Coevorden / Holthone - De bewoners van het Klooster en de Lorentzweg hebben hun ongenoegen geuit over de gang van zaken rond windmolens. Wethouder Jeroen Huizing wil echter juist dat bewoners meepraten.

De inloopbijeenkomst van vanavond, gericht op de windmolenplannen van KWind en Windunie op Europark e.o. werd door velen bezocht. Op de weg naar de ingang van De Ganzenhoeve waren allerlei protestborden geplaatst.

Tegen

Tijdens de inloopbijeenkomst sprak woordvoerder Kees Torreman een verklaring uit. 'In december kregen wij een korte schriftelijke mededeling, dat er windmolens komen in onze 'achtertuin' op Leeuwerikenveld. Wij zijn tegen', zei Torreman kort en bondig.

'Het windmolenpark telt op dit moment zeven molens met een afstand van circa 600 meter van onze woningen. Uit de plannen van de verantwoordelijk wethouder, Jeroen Huizing, wordt duidelijk dat de gemeente dit aantal wil uitbreiden en daarbij een afstand van circa 450 meter wil hanteren. Deze plannen zijn een forse aantasting van onze woon- en leefomgeving. Naast slagschaduw, die op dit moment al waarneembaar is, zullen de molens voor geluidsoverlast zorgen. Verder wordt het landschappelijk schoon aangetast en worden de bewoners direct geraakt door een waardevermindering van hun bezit.'

Met voeten getreden

Torreman: 'De plannen zijn in tegenspraak met eerdere afspraken, gemaakt tussen bewoners en gemeente bij de aanleg van Leeuwerikenveld 2. Die betroffen de bouwhoogte en de toezegging over het behoud van het landschappelijk karakter van het buurtschap. Deze afspraken worden met voeten getreden.'

'Onbeschoft gedrag'

Torreman zei, dat de bewoners het meest geraakt zijn door een schriftelijke mededeling in de brievenbus met als titel 'Persbericht'. 'Daarin werd ons medegedeeld dat er extra windmolens in de nabijheid van onze woningen worden geplaatst. Wij zien deze aanpak als een overval. Zo doe je dat dus niet. Als omwonenden moeten wij in gesprek met de bedrijven. Dat is de omgekeerde wereld. Het college is verantwoordelijk voor het beleid. De wethouder loopt weg voor zijn verantwoordelijkheid en laat de burgers in de kou staan. Het college dient zorgvuldig om te gaan met de belangen van omwonenden. Hier is sprake van respectloos en onbeschoft gedrag.'

Uitnodiging

'Wij willen', aldus Torreman, 'op korte termijn in gesprek met de wethouder. Hierbij overhandig ik hem dan ook een uitnodiging in een keurig geadresseerde envelop, zoals het hoort.'

Serieus nemen

Desgevraagd reageerde wethouder Jeroen Huizing: 'Het is jammer dat het zo overkomt. Onze insteek is juist om de bewoners serieus te nemen en in gesprek te gaan met de bedrijven. Zij kunnen meepraten over locaties en compensaties. Dit beleid is erop gericht om de samenleving serieus te nemen. Wij trekken onze handen er niet vanaf, wij zitten ook aan tafel. Wij moeten dat blijkbaar duidelijker uitleggen.'

Lees ook:
Dossier: 'Windenergie'