'Vreemde gang van zaken rond krediet en subsidie Parkfestival'

Coevorden - 'Waarom heeft u pas maanden naderhand de raad geïnformeerd over het overbruggingskrediet voor het Parkfestival?', vroeg Laurent Zeegers (VVD) tijdens de raadsvergadering. Hij kreeg ondersteuning van Kor Roossien van het PAC.

Wethouder Jeroen Huizing erkende dat de raad eerder had moeten worden ingelicht. Henk Bouwers (GB) beoordeelde de achteraf verstrekte subsidie 'gekunsteld'.

Kor Roossien van het PAC vond de gang van zaken vreemd: 'De subsidie van 5.000 euro is zonder blikken of blozen beschikbaar gesteld, terwijl het vorig jaar moeite kostte om de Voedselbank 1.000 euro toe te kennen.'

Ongebruikelijk

In september verstrekte het college een overbruggingskrediet, dat inmiddels is terugbetaald. 'Het is zeer ongebruikelijk voor een gemeente om een overbruggingskrediet beschikbaar te stellen. Over dergelijke zaken dient u tevoren de raad in te lichten', aldus Zeegers. Huizing erkende, dat het college de raad eerder had moeten inlichten.

'Ik snap het niet'

Bouwers: 'Er wordt overal bezuinigd en nu wordt even 5.000 euro weggegeven. Ik snap het niet. Volgens mij kan het niet dat achteraf subsidie wordt aangevraagd.'

Gang van zaken

Het college van burgemeester en wethouders besloot eind december om alsnog een subsidie van 5.000 euro te verlenen aan Parkfestival Coevorden. In september heeft de gemeente een overbruggingskrediet van 20.000 euro verstrekt aan Stichting Parkfestival Coevorden, evenals een subsidie. Kort voor het festival bleek Stichting Parkfestival Coevorden de begroting niet rond te krijgen, waarbij met name de voorfinanciering van de optredende artiesten een probleem was. Daardoor kwam het festival op losse schroeven te staan. 'Het festival', aldus Huizing, 'was op alle fronten behalve op financieel gebied een succes. Afblazen had een negatieve uitstraling met zich meegebracht.'

Hapsnapbeleid

Jenny Streur van BBC2014 beoordeelde de subsidie meer als een beloning. Michel Blanken van de PvdA vond de gang van zaken ook niet gebruikelijk en sprak van een hapsnapbeleid.

Janny IJpma (D66) liet weten dat de raad niet bevoegd is om een oordeel te vellen over bedragen als deze. 'We hoeven niet over elk dubbeltje te steggelen.' Joop Slomp (PvdA) zei daarop dat de raad er wel wat van mag vinden.

Tot slot zei Gertjan Zuur van het CDA dat hij het verhaal van de wethouder begrijpelijk vindt, omdat gehandeld is in het belang van de gemeente. 'Maar er moet geen herhaling komen.'

Lees meer in het dossier Parkfestival op deze site.