Alsnog subsidie voor Parkfestival

Coevorden - Het college van burgemeester en wethouders besloot eind december om alsnog een subsidie van 5.000 euro te verlenen aan Parkfestival Coevorden. De brief van het college komt in de raadsvergadering van dinsdag 20 januari aan de orde.

In september heeft de gemeente een overbruggingskrediet van 20.000 euro verstrekt aan Stichting Parkfestival Coevorden, evenals een subsidie. Het overbruggingskrediet is inmiddels terugbetaald. Kort voor het festival bleek Stichting Parkfestival Coevorden de begroting niet rond te krijgen, waarbij met name de voorfinanciering van de optredende artiesten een probleem was.

Op 5 september heeft de stichting de gemeente verzocht om een overbruggingskrediet. Dit verzoek ging vergezeld van een persoonlijke garantstelling dat het krediet zou worden terugbetaald. Het college besloot het krediet te verstrekken, omdat het festival anders zou moeten worden afgeblazen. Dat zou een negatieve uitstraling met zich meebrengen. 'Het festival op 12 en 13 september was een succes', aldus de gemeente, 'maar er waren onvoldoende bezoekers om alle kosten te dekken.' Het krediet is in december terugbetaald.

Lees meer in het dossier Parkfestival op deze site.