'Gemeente moet gedragscode hanteren'

Coevorden - Tegenwind Weijerswold en Stichting BOEC (Burgerbelang Omwonenden Europark Coevorden) hebben gezamenlijk een brief gestuurd naar het college van b en w.

'Wij wijzen', zegt voorzitter Cisca Stoffels van Tegenwind Weijerswold, 'op de verantwoordelijkheid van de gemeente en het alternatief, zoals dat in de gemeente Emmen wordt toegepast.'

Rietveld

Beide organisaties zijn het helemaal niet eens met de gang van zaken. Zij vinden dat de gemeente zich moeten houden aan de daarvoor gestelde gedragscode. Hun brief wordt ondersteund door een brief van Rob Rietveld uit Annerveenschekanaal van de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie. 'Wij zijn niet tegen windenergie', zegt Rietveld, 'maar wel tegen slechte windparken. Hiertoe hebben we onze eigen gedragscode windenergie gepresenteerd. Wij bieden ondersteuning aan partijen tijdens het traject rond de realisatie van windparken. De belangen van omwonenden staan altijd voorop, waarbij ook de gemeente wordt geadviseerd.' De vereniging is actief in onder andere Emmen en Wijchen.

Rietveld denkt dat het voor Coevorden verstandig is een platform op te zetten waar ontwikkelaar en omwonenden de zaken kunnen bespreken die er spelen en afspraken kunnen maken hoe men met elkaar wenst om te gaan in de toekomst.

In de kou

Omwonenden van de toekomstige windparken in Coevorden voelen zich door gemeente in de kou staan. 'Het is duidelijk geworden dat de gemeente zich vrijblijvend opstelt en geen kaders aangeeft, waarbinnen de contacten tussen bewoners en de marktpartijen Windunie, Raedthuys en KWind voor het bepalen van de locaties voor windturbines en financiële compensaties plaatsvinden. Cisca Stoffels: 'Zij doen de zaken op hun manier. De algemene tendens is, dat de molens zo dicht bij mogelijk bij de grens moeten komen zonder te kijken of dat voor de mensen geschikte locaties zijn.'

Doorn in het oog

'Wij wilden al eerder betrokken worden bij de plannen, maar volgens de wethouder zou er eerst een haalbaarheidsonderzoek moeten komen. Na de zomer bleek echter dat er al afgeronde plannen waren.' Tegenwind en BOEC verwachten voor de informatieavond van woensdag 14 januari in Dalen een reactie van de wethouder. Door de plaatsing van zeven extra windmolens in de gemeente wordt voldaan aan de gestelde 40 mW. Het is de organisaties een doorn in het oog, dat dit getal wordt overschreden. De windmolens worden namelijk in clusters van vijf opgesteld.