Pand ‘Seubers’ verdwijnt onder de slopershamer

Aalden / Zweeloo – Slopers starten maandag 5 januari met de ontmanteling van het pand ‘Seubers’ aan de Aelderstraat in Aalden.

Het karakteristieke gebouwencomplex valt ten prooi aan de slopershamer. Nog voor het eind van 2015 realiseert Food Basics uit Emmen er een fonkelnieuw bedrijfsgebouw.

Vaste waarde aan de Aelderstraat

Het pand ‘Seubers’ stond sinds 2004 leeg en deed afbreuk aan het dorpsgezicht. MKB Vastgoed Plan trachtte het slepende dossier Seubers tevergeefs vlot te trekken. De ligging van de locatie in een karakteristiek dorp als Aalden vroeg om een weldoordacht ontwikkelingsplan, maar ook om een bijzondere stedenbouwkundige vertaling. Aanvankelijk leek dat te mislukken, maar de Basic Supply Group heeft een fraai bouwplan gepresenteerd.

Accurate opstelling van ambtenaren

Projectleider Arend Grooten zegt namens Food Basics blij te zijn dat het bouwproject eindelijk vorm gaat krijgen. Grooten hecht er aan om de rol van de gemeente Coevorden te benadrukken. ’Nadat een aantal zienswijzen waren ingediend, was er een serieus risico dat het project vertraging zou oplopen. Dit was voor ons een no go. Mede dankzij de ambtenaren en de wethouders Jan Zwiers en Jeroen Huizing zijn de zienswijzen ingetrokken en leed het project geen schipbreuk.’

Grootste hobbels zijn genomen

Grooten kijkt uit naar de komende maanden. Hij is blij dat de grootste hobbels zijn genomen. Toch blijven er uitdagingen. ‘Zoals bij ieder omvangrijk project: de deadline realiseren en binnen het vastgestelde budget blijven.’ De totale bouwkosten bedragen meer dan twee miljoen euro. De oplevering is in december 2015 gepland. In januari wordt de keuze voor de aannemer gemaakt. Zo spoedig daarna start de nieuwbouw.

Voeding voor gezond ouder worden

Food Basics heeft als kernactiviteiten het ontwikkelen en vermarkten van levensmiddelen en grondstoffen voor speciale diervoeders. Het gebouw biedt plaats aan onder meer een ontwikkelingslaboratorium, proefkeuken en presentatieruimte. ‘Het is niet uitgesloten dat de proefkeuken en presentatieruimte buiten de kantooruren worden benut om gasten te laten kennismaken met voeding voor gezond ouder worden. Daarnaast maken appartementen deel uit van de bouwplannen, maar deze worden pas in een later stadium gebouwd.

Mogelijk tussentijdse informatiesessie

Mogelijkerwijs komt er voor de inwoners nog een tussentijdse informatiesessie voor de inwoners. Na de oplevering krijgen belangstellenden de mogelijkheid om het nieuwe gebouw te bezichtigen en nader kennis te maken met de activiteiten van Food Basics.