BOEC: 'De maat is vol'

Coevorden - De maat is vol, vindt Stichting Burgerbelang Omwonenden Europark Coevorden (BOEC). 'De handelwijze van gemeente en diverse ondernemers op het Europark lijkt meer op handelingen van criminele organisaties.'

De stichting -zo vertelt voorzitter Tim Israel- heeft een brief gestuurd aan Jacques Tichelaar, Commissaris van de Koning. BOEC is klankbord van veel omwonenden, meer dan 125 families van circa vijfhonderd woningen.

Verziekt

'Binnen vijf jaar is het milieu van het Europark volledig verziekt door grondwaterverontreiniging, bodemverontreiniging door verbrandingsslakken en de uitstoot van giftige stoffen zoals kwik en dioxine, luchtverontreiniging en overlast door lawaai van windturbines. Van maatschappelijk verantwoord ondernemen is geen sprake', aldus BOEC. 'Wij dringen erop aan dat de provincie verantwoordelijkheid neemt en de gemeente en een aantal bedrijven ter verantwoording roept. Gedacht wordt aan het onder curatele stellen van de gemeente en het opleggen van zware sancties aan betreffende bedrijven. Wij verwachten van de de rechten van de bewoners worden gewaarborgd. Tenslotte eisen we schadeloosstellingen van de omwonenden.'

Zorgen

Israel zegt dat de omwonenden zich al jaren zorgen maken om de leefbaarheid. 'Ik, en met mij vele anderen, ben hier komen wonen omdat rust en ruimte was beloofd. Nou, die heb ik hier niet. Mensen die willen of moeten verhuizen, blijven hier noodgedwongen wonen. Potentiële kopers zien de windmolens en zij zoeken al snel elders de rust en ruimte. Bovendien is van schone lucht ook geen sprake meer.'

BOEC heeft geconstateerd dat bij alle vergunningsprocedures de belanghebbende burgers niet of niet tijdig zijn geïnformeerd, dat er bewust geen milieueffectrapportages zijn uitgevoerd en dat wetgeving terzijde wordt geschoven.

Iedereen doet maar

`Vergunningen van gemeente en provincie voldoen veelal niet aan de wet- en regelgeving. Iedereen doet maar.' Nog begin dit jaar heeft de rechtbank de vergunning van één biogasfabriek vernietigd omdat de provincie geen groen licht had mogen geven zonder grondig onderzoek naar de effecten op het milieu. Deze rechtszaak werd door meer dan 125 families uit de wijken gesteund. De vele klachten die BOEC in de afgelopen jaren van de omwonenden heeft ontvangen zijn doorgestuurd naar de gemeente/provincie en tot nu toe onbeantwoord gebleven.

Geen grondig onderzoek

`Op 1 vierkante kilometer', vertelt Israel, `staan een vuilverbrander, drie biovergisters (gepland) en nu reeds 11 windturbines. Voor geen enkele installatie is grondig onderzoek gedaan wat betreft de milieu-effecten en de invloed op elkaar. De rook vanuit de bedrijven wordt verwerveld door de windturbines en naar beneden gedrukt en blijft in de woonwijk hangen. Daar heeft niemand naar gekeken. Wij voelen ons niet gehoord.' Het heeft BOEC verbaasd dat nu ook opeens Leeuwerikenveld/Klooster in beeld komt voor plaatsing van windmolens.Ook de recentelijk geplaatste windturbines op het Europark op nog geen 600 meter van de woningen voldoet volgens BOEC niet aan de wettelijke eisen.

De gemeente is niet op de hoogte van de brief en kon dan ook niet reageren.