Coevorden overschrijdt mogelijk gevraagde 40 MW windenergie

Coevorden - Er komen minimaal tien windmolens bij in Coevorden, vijf in Weijerswold en vijf nabij het Europark, goed voor elk 3MW. Daarmee overschrijdt de gemeente de gevraagde 40 MW, mits er draagvlak voor is.

Momenteel is er al 20,3 MW, het totaalaantal wordt dan zeker 50,3.

Tegenwind Weijerswold heeft wethouder Jeroen Huizing afgelopen week per brief verzocht de plannen aan te passen, maar daarvan is dus geen sprake. Dat bleek vanochtend uit de presentatie van de plannen.

Marktpartijen zijn Windunie en Raedthuys voor Weijerwold, KWind op het Europark en Windunie/Berend van der Scheer op de landerijen van Van der Scheer aan de De Hulteweg.

Informatieavond

Raedthuys en Windunie houden woensdag 14 januari een informatieavond wat betreft de plannen in Weijerswold. In februari en maart zijn er besloten bijeenkomst voor direct omwonenden. Dan wordt bekeken welke opstelling van windmolens in dit gebied optimaal is. De initiatiefnemers stellen een financiële tegemoetkoming beschikbaar. 'Dat kan', aldus Arjen Boesveld van Raedthuys, 'in de vorm van een bijdrage in een gebiedsfonds of een vergoeding aan de huishoudens in het gebied.'

Leuker

Omwonenden kunnen bovendien financieel participeren in de windparken. 'Het is toch leuker als er een molen staat, waarvan een stukje van jou is?' aldus Boesveld. De uitgevoerde haalbaarheidsstudies bieden voor de gemeente voldoende basis informatie om de processen met de bewoners te starten.

Volhouden

Cisca Stoffels laat namens Tegenwind Weijerswold weten zo snel mogelijk een gesprek te willen met de wethouder. 'Wij houden vast aan die 40 MW en dat blijven we volhouden. Nog meer is voor niemand fijn, ook niet voor de mensen die er niet direct onder wonen.'

Emmen

In Emmen wordt momenteel de discussie gevoerd over de zoekgebieden. Is het mogelijk dat door de overschrijding in Coevorden de gemeente Emmen minder hoeft te leveren? Wethouder Jeroen Huizing zegt, dat daartussen geen verband is. 'Emmen staat voor een eigen opgave.'