Bibliotheek levert drie ton in

Coevorden - De gemeenteraad heeft in meerderheid de begroting 2015 en de meerjarenbegroting 2016-2018 aangenomen. VVD en PAC stemden tegen deze begrotingen. De bibliotheek krijgt er daardoor niet meer geld bij.

De bibliotheek moet het doen met 450.000 euro. Dat is 300.000 euro minder dan in voorgaande jaren. Door deze bezuinigingen gaan de bibliotheken in Aalden, Dalen, Oosterhesselen en Schoonoord dicht, zo werd eerder al bekend.

Voorzitter Jan van Selm pleitte afgelopen week nog voor een ton extra. Dat mocht niet baten en zo valt ook het doek voor de bibliotheek in Sleen. De VVD had nog een motie ingediend om de subsidie voor de bibliotheek te verhogen naar 625.000 euro en het extra bedrag te dekken uit de bovenwettelijke taken in het taakveld welzijnsvoorzieningen en volksgezondheid.

Uitleenpunten

Janny IJpma van D66 schoot de motie af: 'Geef de bibliotheek niet weer dit geld in handen, dan gaan plannen weer niet door.' Van Selm slaakte een diepe zucht op de publieke tribune.

Van Selm liet na afloop van de vergadering weten dat met het beschikbare geld twee tot drie uitleenpunten voor volwassenen in de gehele gemeente kunnen worden gerealiseerd en dat op circa de helft van de scholen een bibliotheekvoorziening kan komen.

Door een motie van de coalitiepartijen PvdA, BBC en CDA dient het college bij de nieuwe inrichting van het bibliotheekwerk naast de scholen de dorps- en maatschappelijke organisaties en voorzieningen vroegtijdig te betrekken bij de ideeën.

Groen licht voor kleine subsidies

Wel stelt de raad 15.000 euro beschikbaar voor kleine subsidies in het sociaal domein en krijgen de evenementen de Havendagen, de Fietsvierdaagse en het Zuidenveld gezamenlijk een subsidie van 31.000 euro.