Heemschut trekt bezwaar pand Seubers in

Aalden - Het bouwplan op de plaats van het voormalige taxibedrijf Seubers in Aalden kan in aangepaste vorm uitgevoerd worden. Dat is het resultaat van uitvoerig overleg tussen de gemeente Coevorden, Bond Heemschut en de initiatiefnemer.

Nu ingrijpende wijzigingen in het bouwplan zijn aangebracht heeft Heemschut zijn zienswijze/bezwaar ingetrokken. Heemschut  acht zich kansrijk bij een eventuele procedure bij de Raad van State  vanwege door haar opgemerkte procedurele tekortkomingen in de ter inzage gelegde stukken, maar wil  langdurige onzekerheid over plannen voor het verloederde terrein voorkomen.

Heemschut vond het oorspronkelijke bouwplan te veel, te hoog en te groot. Het bestond uit een drie verdiepingen tellend bedrijfsgebouw en een even hoog appartementengebouw plus een aantal geschakelde woningen. De erfgoedvereniging beschouwde het geheel als een te forse inbreuk op het fraaie dorpse karakter van zowel Aalden als van Zweeloo, waar bijna uitsluitend bebouwing van één laag met kap te vinden is. Bovendien zou in het oorspronkelijke plan te veel afbreuk zijn gedaan aan het kwetsbare beekdal van de Aelderstroom.

Een bouwlaag minder

In het gewijzigde plan van de eerste fase zal het bedrijfsgebouw nu minder hoog worden doordat één bouwlaag van twee appartementen wordt weggelaten. Om te voorkomen dat er in de tweede fase een hoog appartementengebouw wordt neergezet, is ook het beeldkwaliteitsplan aangepast. Dat biedt de welstandscommissie betere mogelijkheden om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.

Hoewel Heemschut meent dat de toekomstige bebouwing nog steeds een forse ingreep in de omgeving zal betekenen, acht de Bond het resultaat van het overleg aanvaardbaar en merkt daarbij  op het overleg met wethouder Huizing van de gemeente Coevorden als positief te hebben ervaren.