Bibliotheek wil minder bezuinigingen

Coevorden - Voorzitter Jan van Selm van het bibliotheekbestuur liet weten niet uit de voeten te kunnen met een subsidie van 450.000 euro. Er is een ton meer nodig om de plannen te kunnen verwezenlijken.

De bibliotheek kreeg 750.000 euro subsidie per jaar. In de perspectiefnota stond dat dit bedrag met 500.000 zou worden verlaagd naar 250.000 euro. Door een amendement, gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad, kwam de subsidie uit op 450.000 euro. Het bibliotheekbestuur liet daarop weten dat daardoor de vestigingen in Aalden, Dalen, Oosterhesselen en Schoonoord zouden sluiten.

In het zuidelijke deel van de gemeente blijft Coevorden open, in het noordelijke gedeelte Sleen. Het gebouw in Sleen is eigendom van de bibliotheek, dus die keuze lag voor de hand. Coevorden is de grootste kern, bovendien kon de restauratie van Het Arsenaal -waarin de bibliotheek is gevestigd- worden gerealiseerd door met name subsidies van buitenaf. Sluiting van deze vestiging zou hiervoor gevolgen kunnen hebben, zo werd in een eerder stadium al eens duidelijk gemaakt.

'Bibliotheek op school'

Door eerdere bezuinigingen verdwijnen de bibliobussen per 2015 uit de gemeente. In Schoonoord, Oosterhesselen, Aalden en Dalen wil de stichting komen tot aan de basisscholen gelieerde bibliotheekvoorzieningen, waarbij ook voor volwassen leden een basisvoorziening aanwezig blijft. Tevens wil de bibliotheek alle scholen in de gemeente Coevorden de mogelijkheid bieden om vormen van het zogenoemde concept 'Bibliotheek op School' te introduceren. Dit is een gezamenlijke school-/bibliotheekmethode, gericht op leesvaardigheden op de basisschool. Voorwaarde is dan wel een eigen bijdrage vanuit de scholen.

Inspreker Van Selm vreest dat het realiseren van de plannen niet mogelijk is voor 450.000 euro en dat daardoor de vestiging Sleen ook gevaar zou lopen.