Enquête over ervaringen blauwe zone

Coevorden - Binnenkort wordt in het centrum -in samenwerking met ondernemers- een enquête gehouden onder ondernemers en bewoners in en bezoekers aan het centrum. Onderwerp is de in januari ingevoerde blauwe zone. Er wordt gevraagd naar de ervaringen.

Nadat de enquête is gehouden, komt er een informatieavond voor ondernemers en omwonenden.

Locaties

De gemeente voerde het gereguleerd parkeren met de blauwe zone met een parkeertijd van twee uur in op 230 van de 1956 parkeerplaatsen in het centrum. De locaties zijn de Markt, het Kasteel, de parkeerplaatsen bij zorgcentrum Aleida Kramer en delen van de Weeshuisweide, Aleida Kramersingel en Burgemeester Gautiersingel. De blauwe zone geldt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Voor de invoering ervan werden die plaatsen veelal door werkenden bezet waardoor er nauwelijks verloop was. Met de blauwe zone hebben ook andere bezoekers de gelegenheid er te parkeren.

Er zijn 58 ontheffingen voor bewoners en ondernemers. Daarnaast zijn er 16 ontheffingen voor mensen die vanwege hun beroepsuitvoering kunnen/mogen parkeren, bijvoorbeeld artiesten en 13 ontheffingen voor markt- en standplaatshouders.

'Coevorden heeft voldoende parkeerplaatsen'

In het eerste kwartaal zijn 107 boetes uitgedeeld, in het tweede kwartaal 87 boetes en in het derde kwartaal 39 boetes. Vrijwel alle boetes zijn voor het vergeten van de parkeerschijf.

'Gebleken is', aldus wethouder Jeroen Huizing, 'dat er nauwelijks sprake is van een verdrijvingseffect.' Die term houdt in dat mensen in de omliggende wijken parkeren. Uit de gehouden monitoring is gebleken dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. De parkeerbezetting op donderdag is ruim 85 procent.

Pampert

Het aandeel van langparkeerders is, zo liet beleidsadviseur Marc Pothof weten, nog steeds aanzienlijk. Geconstateerd is, dat de parkeerplaats op De Pampert voor langparkeerders steeds beter gebruikt wordt. In de blauwe zone parkeert 25 procent langer dan twee uur. Dan gaat het onder andere om personen, die ontheffing hebben of personen die geen gebruikmaken van de parkeerschijf en daarmee een boete riskeren.

Er werden vorig jaar vijf zienswijzen door ondernemers(groepen) ingediend. Vier ervan zijn ingetrokken na toezeggingen over monitoring. Eén ervan, van de Hema, staat nog overeind. De zitting is inmiddels geweest, begin november wordt de uitspraak verwacht.

Meer informatie over het gereguleerd parkeren is te vinden in het dossier op deze site.