Schoonoord is er niet gerust op

Schoonoord - Dorpsbelang Schoonoord en de andere belangstellenden legden gisteravond de vinger bij de gevoelige punten tijdens de dorpenronde in Schoonoord. Burgemeester Bert Bouwmeester en wethouder Jeroen Huizing waren er te gast in het dorpshuis.

'Wij waren bang', zei voorzitter Jan Knol, 'dat we straks een soort wethouders of raadsleden moesten worden.' Een reactie vanaf de publieke tribune: 'Maar dan wel op vrijwillige basis.' Knol vreesde ervoor dat niet de eerste inzet de leefbaarheid zou zijn. 'Wij vreesden, dat we meer bezig zouden moeten zijn met het besturen van het dorp om die leefbaarheid te behouden. Hebben we daarvoor tijd, kennis en kracht?' Bouwmeester zei daarop, dat dat niet de insteek is. 'Wel blijft Dorpsbelang het eerste aanspreekpunt.'

Een vraag was hoe de bezuinigingen de burger geld kosten. Jeroen Huizing was duidelijk: 'Het kost de burger geld. Aan de ene kant door verhoging van de lasten, anderzijds door bijvoorbeeld contributieverhoging bij verenigingen of extra inzet van de inwoners.'

Veiligheid

Een belangrijk punt was de vraag over veiligheid. 'Wie draagt de verantwoordelijkheid als taken door de gemeente worden overgedragen? Voor sommige machines moet de bestuurder een veiligheidscertificaat hebben.' Huizing vertelde dat de gemeente een goede vrijwilligersverzekering heeft. 'We moeten dit wel goed uitzoeken, zodat het duidelijk is', voegde Bouwmeester eraan toe.

Mobiliteitsplan

Tijdens de bijeenkomst kwam ook het mobiliteitsplan aan de orde. 'Er staan daarin bepaalde punten waarop de gemeente actie zou ondernemen. Het duurt echter allemaal wel erg lang. Dat geldt ook voor afhandeling van klachten', aldus één van de bestuursleden. Daarnaast werd gevraagd naar de resultaten van snelheidsmetingen aan de Kerklaan, maar daarover kwam geen uitsluitsel. Tot slot kwam ook het parkeren aan de Oude Molenstraat aan de orde. Deze problematiek lijkt nog iet opgelost.

Aart Stuit, pas sinds een half jaar woonachtig in Schoonoord, had een aantal vragen. Hij deed de suggestie voor realisering van een fietsknooppunt in het dorp. Hij werd meteen gevraagd daarvan werk te maken. Daarnaast mist hij een dorpshart in Schoonoord en maakte daarbij een vergelijking met Westerbork. Schoonoord is ruim honderdvijftig jaar geleden ontstaan door het graven van het Oranjekanaal en kent daarmee een heel andere geschiedenis dan Westerbork.

Bibliotheek

Natuurlijk was er volop aandacht voor de plannen om de bibliotheek in het dorp te sluiten. Gonda Sluter van de S.J. van Royenschool vroeg zich af hoe dat straks moet. 'Ik ben een prima leerkracht, maar weet niet zoveel van het reilen en zeilen van een bibliotheek.' Knol zei dat deze bedreiging misschien te keren is in een kans. Cor Huizing, inwoner van het dorp, riep op tot nog meer actie vanuit het dorp om de raadsleden te overtuigen van de noodzaak van een bibliotheek. Knol liet weten dat de inwoners van het dorp de reactie van Jeroen Huizing op de actie van de basisschooljeugd niet zo charmant te vinden. 'U vroeg zich tegenover deze kinderen af, die een lawaaioptocht hielden, of iedereen wel lid is van de bibliotheek.'

Gonda Sluter stelde dat kinderen afhankelijk van hun ouders zijn voor een reisje naar de bibliotheek in Sleen. Dat reizen werd meteen ontkracht door Jeroen Huizing, hij doelde daarmee op een bibliotheekfunctie in scholen. Een reactie vanuit het publiek was: 'Sommige mensen komen hier wekelijks om allerlei kranten en tijdschriften te lezen. Moeten die straks van school naar school om datzelfde te doen?' De burgemeester zie daarop, dat een leesaanbod vanuit de scholen misschien wel beter aansluit op de leesbehoeften van mensen.

Domino-effect

De bibliotheek is de grootste huurder. De vrees is, dat andere verenigingen niet bij machte zijn het gebouw te huren. 'Dan zouden verenigingen moeten opdoeken. Het heeft een domino-effect. Het trekt de leefbaarheid uit het dorp weg. Jeroen Huizing: 'Dat is geen goed uitgangspunt om te zeggen dat de bibliotheek de grootste huurder is en dat we daar niet aan mogen komen. Dat werkt verlammend.'

In de perspectiefnota stond, dat de bibliotheken een half miljoen moesten bezuinigingen. De subsidie zou van 750.000 naar 250.000 euro gaan. De gemeenteraad nam een amendement aan, waarin de bezuiniging uiteindelijk drie ton is. De subsidie komt daarmee op 450.000 euro. Het bibliotheekbestuur heeft gekozen voor het openhouden van de vestigingen in Coevorden, de grootste vestiging, en Sleen, omdat dat pand in eigendom is.

Onrust

Verder is er veel onrust over onder andere de sportvoorzieningen in Schoonoord. 'Hoe gaat het met de sportvoorzieningen van de school en hoe gaat het met de sporthal, die achterstallig onderhoud heeft?'