Mient Jan Faber preekt in gereformeerde kerk

Coevorden - Vredesactivist en auteur Mient Jan Faber, geboren en getogen in Coevorden, houdt op zondag 2 november in de gereformeerde kerk van Coevorden een lezing in het kader van de 'Preek van de Leek'.

Titel van de lezing is 'Oorlogen en geruchten van vrede'. Faber gaat daarbij in op zijn ervaringen in voormalig Joegoslavië, met name Srebenica. Ook de recente ontwikkelingen in o.a. Syrië en Irak voor wat betreft de positie van Koerden en christenen, krijgen aandacht. Een YouTube-filmpje over Srebenica wordt vertoond. Verder wordt de lezing  omlijst met koraalmuziek van Bach, liederen uit Taizé en het nieuwe Liedboek.

Vaclav Havel en Lech Walesa

Mient Jan Faber is jarenlang secretaris geweest van het Interkerkelijk Vredesberaad. Dit beraad zocht in de jaren ’70 publiciteit met de leuze 'Kernwapens de wereld uit, te beginnen met Nederland'. In de jaren ’80 van de vorige eeuw was Faber een van de leiders van de Internationale vredesbeweging en zette zich in voor mensenrechten en democratisering in het toenmalige Oostblok. Leiders als Vaclav Havel en Lech Walesa waren destijds bekenden voor hem.In de jaren negentig richtte hij zich op conflictgebieden in voormalig Joegoslavië en Irak en zette zich onder meer in voor de nabestaanden van Srebenica. Geleidelijk aan veranderde zijn benadering van conflictsituaties. Met de Golfoorlog in Irak in 2003 pleitte hij heel stellig voor militair ingrijpen en trad hij af als secretaris van het Interkerkelijk Vredesberaad. Thans is hij bijzonderhoogleraar aan de universiteit van Houston (USA).

Boek

In juni presenteerde hij in Coevorden zijn boek Er op & er onder' met als ondertitel 'Kroniek van een gereformeerde jongen'

De lezing begint om 16.30 uur. De toegang is vrij.