'Gemeente moet proactief faciliteren'

Dalen - De avond met terugblikken op de Coevorden Verbindt-tour van het college, de reacties in het forum en met vooruitblikken vond vanavond plaats in zaal Cornelis. De bijeenkomst wordt niet als slot gezien, maar juist als begin van deze opzet.

De zaal was bijna te klein voor het aantal aanwezigen. Naast uiteraard het college waren veel raadsleden en ambtenaren aanwezig. Ook waren er diverse afvaardigingen van onder meer verenigingen voor plaatselijk belang en sportverenigingen, aangevuld met een enkele individuele belangstellende.

Tijdens de inleiding en vragenronde van gespreksleider Floris Beenhakker uit Groningen toonden de burgemeester en wethouders hun waardering voor de vele initiatieven in de gemeente die er reeds zijn. Zij werden erdoor verrast.

Groepen

Daarna gingen de aanwezigen in vier groepen bijeen. Dat was gezien het aantal mensen niet heel eenvoudig en niet iedereen kon dan ook de discussie goed volgen. De vier thema's -elk onder leiding van een collegelid- waren 'Slimmer delen’, ‘Herbestemming ten gunste van het vestigingsklimaat, werkgelegenheid en leefbaarheid’, ‘De kracht van sportverenigingen’ en ‘De toekomstige bibliotheek’.

Voorop staat dat de gemeente uitgaat van de kracht van de samenleving, die in staat is zaken zelf te regelen of problemen op te lossen. De gemeente heeft meer een stimulerende, verbindende en faciliterende rol.

Buitengesloten

Jan de Vries stelde, dat Dalen wordt buitengesloten. 'Eerder was de slogan 'Coevorden durft', nu is dat 'Coevorden verbindt'. De tering is niet naar de nering gezet. Het is opvallend dat deze bijeenkomst in Dalen plaatsvindt, het dorp dat wordt buitengesloten wat betreft de dorpsvoorzieningen.'

Bibliotheek

Ton van de Put reikte namens Dorpsbelangen Dalen handtekeningen uit aan wethouder Jeroen Huizing om aan te geven, dat behoud van de bibliotheek belangrijk is. 'We zijn voor deze actie niet de deuren langs geweest. Het was een spontane actie. Met name vanuit de BWB-school zijn veel handtekeningen gezet.'

Behoefte

Na afloop van de groepsgesprekken vroeg Arnoud de Vos uit Sleen zich af of de behoefte aan de bibliotheek goed in kaart kan worden gebracht. Zwiers vond die gedachte, die ook kan gelden voor andere voorzieningen, heel interessant. 'Die behoefte', legde wethouder Jan Zwiers desgevraagd uit, 'is niet af te meten aan het aantal abonnementen. Zo zijn er leden, die nooit naar de bibliotheek gaan.'

Slimmer delen

Ageeth Ziel uit Steenwijksmoer gaf een weergave vanuit de groep 'Slimmer delen'. Ook spullen, zoals boeken, kunnen aan elkaar worden geleend.' Zij noemde als alternatief voor samenwerking, zoals die bekend is in de boermarken, de mogelijkheid tot het oprichten van burgermarken.

Maatwerk

Vanuit de groep, die onder meer herbestemming besprak, verzorgde Ed Kroes (bestuurslid Plaatselijk Belang Geesbrug) de presentatie. 'We moeten meer kijken naar alternatieve bestemmingen. Misschien is daarvoor een wijziging van het bestemmingsplan nodig, daar moeten we voor openstaan. Natuurlijk is er verschil tussen stad en dorpen, het gaat daarom om maatwerk.' Er werd in deze groep kort gesproken over de nog niet benoemde centrummanager alsmede over het gemis aan starterswoningen in de dorpen.

Proactief

Een inspreker vanuit de zaal vond, dat de gemeente wel proactief moet faciliteren. 'Kinderen komen zonder speeltoestel niet spontaan bij elkaar. Er moet worden gezorgd voor een ontmoetingspunt. Het lijkt er nu op alsof de gemeente afwacht.' Er was een spontaan applaus. Wethouder Joop Brink benadrukte, dat de gemeente zeker initiatief neemt nadat inwoners actie ondernemen en hun betrokkenheid tonen.

Vertrouwen houden

Voorzitter Klaas van Eck van NKVV uit Dalerpeel stelde, dat alles kostendekkend moet worden. 'Die term is onderwerp van studie binnen de gemeente. Ik zie het met angst en beven tegemoet, maar ik blijf vertrouwen houden.'

Burgemeester Bert Bouwmeester sloot de bijeenkomst af en bedankte de aanwezigen voor hun inbreng.

Lees meer over Coevorden Verbindt op www.coevorden.nl/verbindt en in het dossier over Coevorden Verbindt op deze site.