Renovatie Van Gend & Loosloods binnen half jaar klaar

Coevorden - In maart werden de plannen gepresenteerd, vanmiddag werd het startsein gegeven voor de renovatie van de Van Gend & Loosloods. Eind maart, dus over zes maanden, moet het pand zijn opgeleverd in verband met subsidie.

In het pand, een Smart Work Centre, komen bedrijfsruimten, flexplekken en vergader- en presentatieruimtes voor ondernemers. De investering in de restauratie en de verbouwing bedraagt ongeveer 600.000 euro, waarvan de gemeente Coevorden via de RSP-gelden ca. 57.000 euro zelf betaalt. Het overgrote deel is gesubsidieerd: 150.000 euro uit Leader (Europees Landbouwfonds), 178.300 euro door de provincie Drenthe en 271.700 euro uit het RSP. Vanwege het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn heeft de gemeente miljoenen toebedeeld gekregen. Daaraan is wel de voorwaarde verbonden, dat de gemeente zelf bijdraagt. Van de in totaal 36 miljoen euro dragen zowel de gemeente als de provincie 7,55 miljoen euro bij. Het geld wordt besteed aan spoorgerelateerde zaken, zoals de spoorboog -waardoor rangeren in het centrum verleden tijd wordt- en de stationsomgeving.

Lokaal bouwbedrijf Oude Lenferink voert de werkzaamheden uit.

Geoormerkt

De gelden zijn geoormerkt: zij worden besteed aan de stationsomgeving en aan het spoor gerelateerde zaken. Onderdeel is ook het aanleggen van de spoorboog op het Europark, zodat rangeren in het centrum straks overbodig is. Daardoor kan een deel van de sporen in het centrum verdwijnen. Bovendien is daardoor het Europark beter bereikbaar en aantrekkelijker voor het goederenvervoer.

Momenteel zijn de werkzaamheden rond het station aan de zijde van het centrum in volle gang. Op De Holwert wordt de Parallelweg gewijzigd en komt langs het spoor. Er wordt een fietspad langs deze weg aangelegd, evenals een parkeerplaats voor langparkeren. Daarnaast komt er een verbinding tussen De Holwert en het centrum. Momenteel gaat de voorkeur uit naar een tunnel, maar daarover zijn nog geen beslissingen genomen. De aanleg ervan vindt plaats vanaf 2017. Eerst wordt de spoorboog gerealiseerd waarna aanpassingen aan het spoor in het centrum worden gedaan. Tot slot wordt het ontbrekende deel in de stadsgracht hersteld.

Tijdens het officiële startsein waren er toespraken van achtereenvolgens wethouder Jeroen Huizing van ruimtelijke ordening en gedeputeerde Henk Brink. Daarna werden de contracten ondertekend door beide heren en door Hermann Thien van de Bentheimer Eisenbahn. Gemeentelijk projectleider Henk-Jan ten Brink gaf uitleg over de complete plannen. Daarna was het tijd voor de onthulling van het bouwbord, die werd verricht door wethouder Jan Zwiers van economische zaken en gedeputeerde Rein Munniksma.

De loods van Van Gend & Loos is vermoedelijk gebouwd tussen 1911 en 1924. De loods is destijds in dezelfde stijl gebouwd als het toenmalige NS-station in Coevorden. Behalve als loods deed het gebouw dienst als douanekantoor en als kantoor van de Bentheimer Eisenbahn. Het pand was het laatst in gebruik bij Stichting Hulp Aan Polen.

Zie ook de gemeentelijke site en de speciale dossiers op deze site over het Europark, Bedrijventerrein Holwert en Herinrichting stationsgebied en singels.