Raptim: 'Een hard gelag voor sportclubs'

Coevorden - De wethouders Joop Brink, Jeroen Huizing en Jan Zwiers bezochten vanochtend in het kader van 'Coevorden Verbindt' voetbalvereniging Raptim. Het bestuur had een actieve invulling aan het bezoek gegeven.

Wethouder Joop Brink draaide een bardienst mee, Jan Zwiers assisteerde bij de jongste F-pupillen en Jeroen Huizing was scheidsrechter bij een pupillenwedstrijd. Jeugd en bezoekers waardeerden het, dat de bestuurders van de gemeente Coevorden de moeite namen een kijkje te komen nemen en de handen uit de mouwen te steken.

Het bestuur van Raptim leidde de wethouders rond op het sportpark. Met uitzondering van het onderhoud en beheer van de velden heeft Raptim de accommodatie al decennialang in eigen beheer en bekostigt de vereniging het onderhoud zelf. De wethouders benadrukten dat dit is wat de gemeente Coevorden graag ziet en waar alle verenigingen naartoe moeten.

Hard gelag

Na het actieve gedeelte werd het bezoek afgesloten met koffie en een lekkernij tijdens een ronde tafelgesprek in de bestuurskamer. Tijdens dit gesprek lieten de wethouders aan duidelijkheid niets te wensen over. De gemeente Coevorden draagt per 1 januari 2016 niet meer de financiële verantwoordelijkheid voor sportverenigingen. 'Een hard gelag voor alle sportclubs in de gemeente, die al te maken hebben gehad met flinke kostenstijgingen de afgelopen jaren. Voor Raptim betekent dit dat over ruim een jaar ook het onderhoud aan de velden onder eigen beheer en voor eigen rekening zal moeten worden uitgevoerd. Als voetbal betaalbaar moet blijven voor iedereen dan zal dit een schijnbaar onmogelijke opdracht zijn. De komende periode verdiept het bestuur van Raptim zich verder in deze gevolgen en blijft het in gesprek met college en gemeenteraad.'

Voorzitter Jaap de Haan vertelde het college dat Raptim de laatste tijd fors is gegroeid qua ledenaantal en dat met name voor de beschikbare trainingsruimte uitbreiding gezocht moet worden.

Dromen

'Duidelijk is dat het nieuwe college een andere koers vaart dan voorheen en dat de aangekondige bezuinigingen de voetbalsport hard raken. Voetbalverenigingen in de gemeente Coevorden kunnen, als het geschetste beleid de komende jaren wordt doorgevoerd, van gemeentelijke sportfaciliteiten in aangrenzende gemeenten als Hardenberg en Hoogeveen alleen nog maar dromen.'

Het bestuur van Raptim bedankte de wethouders en de afvaardiging van de gemeente Coevorden voor hun bezoek aan onze vereniging en sprak nadrukkelijk de wens uit om met elkaar in gesprek te blijven over de voorgestelde plannen en met name de gevolgen daarvan op de toekomstige beoefening van de voetbalsport. Het werd gewaardeerd, dat de wethouders bereid waren een bezoek te brengen aan Raptim.

Bron: vv Raptim

Verslagen van meer bezoeken staan in het dossier Coevorden Verbindt op deze site.