'Dit moet een vervolg krijgen'

Coevorden - Op de laatste dag van hun gemeentelijke tour waren de drie wethouders vanmiddag te gast bij Radio Loco, waar Jan Geerlinks hen interviewde. De uitzending ervan is aanstaande woensdag om 18.00 en 22.00 uur en donderdag om 13.00 uur.

De wethouders waren het erover eens: zij beoordelen de tour als een fantastische ervaring, die een vervolg moet krijgen. Jeroen Huizing: 'Het weer heeft zich aangepast aan de toonzetting van de gesprekken.' Zij waren allemaal verrast door sommige initiatieven. Jan Zwiers uit Aalden: 'Zelfs in eigen dorp werd ik verrast door bijvoorbeeld Gezondheidscentrum Zweeloo. Wij hebben veel geleerd van al die bezoeken.'

Huizing wees erop, dat de komende tijd wordt gekeken naar maatwerk voor iedere vereniging. 'Dat wordt een opgave, dus we moeten met elkaar in gesprek blijven.' Brink voegde eraan toe: 'Het onderhoud gaat naar de sportverenigingen. Houd daarbij wel in de gaten, dat dat ingaat per 1 januari 2016. Tot die tijd kunnen we zoeken naar maatwerkoplossingen en zo toewerken naar onafhankelijkheid. Het voordeel voor de verenigingen is, dat zij veel zelf kunnen bepalen.' 'Wel', aldus Zwiers, 'is de ruimte beperkt' waar het ging om het reserveren van een bedrag in de begroting 2015 om zaken te realiseren.'

Het geld dat de gemeente voor CQ had gereserveerd, komt vrij. 'We willen', aldus Huizing,  het gebouw wel CQ wel behouden voor kunst en cultuur mits er belangstelling voor is.' Hij sprak zijn waardering uit voor de inzet van beroepskracht en vrijwilligers van Theater Hofpoort.

Brink wees er gaandeweg het interview op, dat nog veel mensen werken van negen tot vijf en daarnaast het ook wel leuk zouden vinden om vrijwilligerswerk te doen.

Tot slot sprak Zwiers de hoop uit, dat inwoners hebben gezien wat Coevorden Verbindt inhoudt. 'We moeten dat niet loslaten, dit moet een vervolg krijgen.'

Meer informatie en verslagen van diverse bezoeken staan in het dossier Coevorden Verbindt op deze site. Daarnaast is er de site www.coevorden.nl/verbindt met de verslagen, videofilmpjes en het online forum.