Wensboom zorgt al voor resultaat

Geesbrug - Vertegenwoordigers van verenigingen in Geesbrug en van de winkel Superrr wachtten burgemeester Bert Bouwmeester en de wethouders Joop Brink en Jeroen Huizing vanmiddag op in dorpshuis De Tiphof voor een wandeling door het dorp.

Vanaf De Tiphof gingen de aanwezigen, onder wie ook ambtenaren van de gemeente, een kijkje nemen bij de aanlegsteiger in Geesbrug. Die aanlegsteiger is vorig jaar in april officieel geopend en door vrijwilligers verfraaid. Er kwam een picknickbank en er zijn toiletvoorzieningen. Geesbrug is trots op deze voorziening, die menig schipper uitnodigt aan te leggen. Daarmee is dat een impuls voor de leefbaarheid. Schippers kunnen hun inkopen doen bij de plaatselijke winkel Superrr.

Deze winkel behoort bij Support & Co, een supermarktorganisatie met oog voor kwaliteit en aandacht voor mensen. De winkels zijn te vinden in kleine dorpskernen en stadswijken waar de leefbaarheid onder druk staat. Een andere functie is, dat er kansen worden geboden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen leer-/werktrajecten of een zinvolle dagbesteding. De winkel zoekt de relatie met het dorp, waardoor veel contacten ontstaan.

Wensboom

In Geesbrug is een project gestart onder de naam ‘Veur mekaor’. Belangrijk daarin is, dat wensen van inwoners kenbaar worden. In dorpshuis De Tiphof staat een wensboom, waarin mensen kaartjes met daarop hun wensen kunnen hangen. Het gaat met name om punten die extra aandacht verdienen in het dorp of het vragen om hulp voor een buurtbewoner die het niet gemakkelijk heeft. Daarnaast kunnen inwoners klussen en/of diensten vragen en/of aanbieden. Alle wensen en diensten worden geïnventariseerd en vraag en aanbod worden gekoppeld door een werkgroep, bestaande uit Plaatselijk Belang, de lokale supermarkt en Welzijn 2000. Inmiddels zijn er al zinvolle koppelingen gemaakt.

Onderhoud

Tijdens de wandeling werd een kijkje genomen in de nieuwbouwwijk van Geesbrug en werd een kort bezoek gebracht aan het sportpark van VCG. Reinder Schonewille van Plaatselijk Belang wees erop, dat vrijwilligers al jaren zelf het sportpark onderhouden. 'We krijgen per jaar 20.000 euro en daarvoor doen we alles zelf.' Hij wees op het verschil met andere sportverenigingen in de gemeente.

Tot slot vond nog een kort overleg plaats in het dorpshuis, waarna de tour werd voortgezet.